Põhja-Balti energiakonverents 2017 / Nordic-Baltic Energy conference 2017

Põhja-Balti energiakonverents 2017: "Mida tähendavad EL energialiidu uued ettepanekud Põhja- ja Baltimaadele?"

Euroopa vajab turvalist, taskukohast ja kliimahoidlikku energiavarustust. Ajal, mil EL peab liikmesriikidega läbirääkimisi nelja üliolulise õigusakti üle seoses energia tulevikuga Euroopas, kutsub Põhjamaade Ministrite Nõukogu kokku kõrgetasemelise konverentsi, et arutleda, mida tähendab ELi energialiidu poliitika Põhja- ja Baltimaadele. Konverents toimub 3.-4. mail Tallinnas, Nordic Hotel Forumis. 

Registreerumine on avatud kuni 28. aprillini.

Nordic-Baltic Energy conference 2017: "How shall Nordic and Baltic countries respond to EU Energy Union new proposals?"

Europe needs secure, affordable and climate-friendly energy supply. At the time, when EU is negotiating four important legislative pieces for the energy future of the Europe, the Nordic Council of Ministers is convening a high-level conference in May 3-4 in Tallinn to discuss the EU Energy Union policy implications for the Nordic and Baltic countries.

The registration is opened until 28 April. 

*
*
*
*
*
*
1000 tähte 1000-st tähest järel.