Nordic-Baltic Energy Conference 2019

 24. - 25. oktoobril toimub Tallinnas, Nordic Hotel Forumis traditsiooniline Põhja- ja Baltimaade energiakonverents. Euroopa nn puhta energia pakett (Clean Energy for all Europeans) on jõustunud ning EL liikmesriigid on praegu ametis oma riiklike energia- ja kliimaplaanide kohandamisega kokku lepitud eesmärkide saavutamiseks. Konverents pakub võimalust piirkondlikeks konsultatsioonideks ja kogemuste vahetamiseks uute plaanide elluviimisel, seda nii valitsuste vahel kui ettevõtjate ja tööstuse vaates. Mis muutub regulatiivsel tasandil? Kas ettevõtted on muutusteks valmis? Ja mis rolli mängivad tarbijad?

Registreerimine on avatud kuni 20. oktoobrini või kuni kohti jagub.

 

The Nordic-Baltic Energy Conference will take place on October 24th to 25th at the Nordic Hotel Forum in Tallinn.

The European Clean Energy for All Europeans has entered into force and the EU Member States are currently in the process of adapting their national energy and climate plans to the agreed targets. The conference offers an opportunity for regional consultation and exchange of experience in implementing new plans, both between governments and in the business and industry view. What changes at the regulatory level? Are companies ready for change? And what role do consumers play?

Registration is open til October 20th or till there are seats left.

*
*
*
*
*
*
*
*
*