Põhja-Balti energiakonverents 2017

1890x295px 2 est

Mida tähendavad EL energialiidu uued ettepanekud Põhja- ja Baltimaadele?

Euroopa vajab turvalist, taskukohast ja kliimahoidlikku energiavarustust. Ajal, mil EL peab liikmesriikidega läbirääkimisi nelja üliolulise õigusakti üle seoses energia tulevikuga Euroopas, kutsub Põhjamaade Ministrite Nõukogu kokku kõrgetasemelise konverentsi, et arutleda, mida tähendab ELi energialiidu poliitika Põhja- ja Baltimaadele. Konverents toimub 3.-4. maini Tallinnas, Nordic Hotel Forumis.

Mis on kaalul?

Konverentsi fookuses on need teemad, mis on praegu arutlusel liikmesriikidega:

  • taastuvenergia ja energiatõhususe direktiivide muudatused;
  • valitsemisstrateegia aastaks 2030 (planeerimise ja aruandluse lihtsustamine);
  • uus ettepanek elektrituru kujundamiseks.

Põhja- ja Baltimaade energiakonverentsi eesmärk on edendada piiriülest koostööd ELi energialiidu teemadel poliitikakujundajate ja ekspertide vahel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonnas. Lisaks soovime suurendada arusaamist energialiidu olulisematest seadusandlikest ettepanekutest ja nende mõjust. Konverents annab liikmesriikidele ja ekspertidele võimaluse jagada oma kogemusi seoses kehtivate strateegiate ning uute õigusaktide suhtes võetud seisukohtadega.

Aastal 2015 investeeriti puhastesse energialahendustesse globaalselt enam kui 300 miljardit eurot. Nüüd on EL plaan alates 2021, iga-aastaselt koondada 177 miljardi euro ulatuses era- ja avaliku sektori investeeringuid. See omakorda peaks muuhulgas kaasa tooma 900 000 uut töökohta. Kuidas seda visiooni ellu viia?
Eesootavate võimaluste osas jagavad oma vaateid Põhja- ja Baltimaade ministeeriumid, samuti Euroopa Komisjoni esindajad, Rahvusvaheline Energiaagentuur, mõttekojad ja ettevõtjad.

Konverents toimub Põhjamaade koostöö Norra eesistumise raames, aga puudutab teemasid ka Eesti EL eesistumise programmis.

Ootame osalema linnade ja maapiirkondade kohalike omavalitsuste esindajaid, riigiametnikke, valdkonna asjatundjaid, teemaga kokku puutuvaid ettevõtjaid ning tarbijate huvigruppe.

Konverentsil osalemine on tasuta. 

Konverents toimub inglise keeles, ilma tõlketa. 

Konverentsile registreerumine on lõppenud. 

Energiakonverentsist teeb otseülekande Delfi Ärileht. 

1920x200px logod2 est

Newsletter sign up

  • news
  • events
  • funding deadlines
  • recent publications