Arvamusfestival 2018: väärtuspõhine ettevõtlus

Demokraatia ala foto

 

Aeg: 10.-11. august
Koht: Paide

 

kati ihamäki

Kati Ihamäki

Finnairi direktor jätkusuutliku arengu alal

Kati Ihamäki on olnud Finnairi direktor jätkusuutliku arengu alal alates 2008. aastast. Ta on pühendunud Finnairi säästva arengu strateegia kujundamisele ja haldamisele ning säästlikkusega seotud küsimuste kaasamisele ettevõtte konkurentsistrateegiasse. Kati on varem töötanud Finnairi Oneworldi alliansi direktorina, kahepoolsete lepingute halduri ning välisesinduste teenuse- ja kvaliteedijuhina.

Praeguses ametis juhib Kati ettevõtteüleste strateegiliste säästva arengu algatuste arendamist ja rakendamist ning ettevõtte sotsiaalse vastutuse põhimõtete kohaldamist kõikides Finnairi ärikriitilistes protsessides.

Kati vastutab selle eest, et säästva arengu alane tegevus suurendaks Finnairi tulemuslikkust ja toetaks nii ettevõtte strateegiat kui ka eri sidusrühmade pikaajalisi huve. Kati töö on tagada, et Finnairi praegune ja edasine tegevus oleks kestlik ning vastaks asjakohastele väärtustele, normidele ja eeskirjadele. Lisaks vastutab ta Finnairi säästva arenguga seotud aruandluse ja teabevahetuse järjepideva arendamise eest.

Kati on ka Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse keskkonnakomitee liige ja jätkusuutlikkuse töörühma esimees.

„Tutvuge uute inimestega, vestelge eelkõige nendega, kes on teiega eri arvamusel, elage ja õppige!“