Missugune peaks välja nägema tulevikuküps majandusmudel?

AF 2019 tulevikumajandus 808x204

 

Aeg: 09. august, 15.00-16.15
Keel: Inglise, tõlkega viipekeelde
Koht: Paide, Tulevikumajanduse ala

Maailmamajanduse maht on paisunud kümnekordseks ainuüksi viimase 70 aasta jooksul. Tehnoloogilisel progressil, mastaabisäästul ja odaval energiasisendil baseeruva majandusmudeli loodud mugavused ja jõukus on ületanud looduse taastumisvõime ning viinud inimkonna ökoloogilisse ja sotsiaalsesse kriisi.

Kuidas edasi? Kas digitaalne ring- ja biomajandus on õige tee? Tarbimine on majanduse küte - kuidas toimib ettevõtlus uues nn kasvujärgses paradigmas ? Kas on võimalik päriselt siduda majanduskasv lahti ressursikasutusest? Kuidas saaks majandustegevus luua rohkem heaolu? Mitmed sotsiaal-majanduslikud analüüsid osutavad alternatiivsetele arenguteedele. Need on olulised küsimused poliitikutele, ühiskonnateadlastele, majandusekspertidele ja ettevõtjatele. Ja meile kõigile. 

Kristiina Esop 720x540

Kristiina Esop

Vastutustundliku Ettevõtluse foorumi juht (Eesti)

Kristiina Esop on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht, konsultant ja koolitaja. EBSi juhtimisteaduste doktorant. Teinud koostööd jätkusuutlikku arengu küsimustes Eestis ja välisriikides mitmesaja ettevõtja ja juhiga.

Näyttökuva 2018 07 07 MIKA 720x540

Mika Pantzar

Futurist ja majandusteadlane (Soome)

Mika Pantzar on tunnustatud Soome futuroloog ja majandusteadlane, kelle tööd on publitseeritud mitmetes eriala ajakirjades üle maailma ning võetud ülikoolide õppeprogrammi. Pantzar keskendub mitmetele tarbija ja suurandmetega (big data) seotud teemadele, aga ei piirdu sellega. Ta on uurinud majanduspoliitika ja tehnoloogia seoseid ning õnne-, spordi- ja tervisemajandust, süsteemiteooriat ning seirab pidevalt tulevikutrende.

mikael malmaeus ivl personal 2018 720x540

Mikael Malmaeus

Rootsi Keskonnainstituudi teadlane (Rootsi)

Mikael Malmaeus on Rootsi keskkonna- ja majandusteadlane, kelle tööks on makromajanduslik modelleerimine, mõju hindamised ja keskkonnapoliitika. Hiljuti oli ta kaasatud laiahaardelisse teadusprojekti “Beyond GDP growth”, mis uuris kestlike arengumudeleid SKT kasvatamise kõrval.

Tea Danilov 720x540

Tea Danilov

 Arenguseire Keskuse juhataja, Riigikogu (Eesti)

Tea Danilov on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusmagistri kraadiga, spetsialiseerumisega ökonomeetriale ja majandusteooriale. Ta on töötanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktorina ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis siseturuosakonna ja majandusarengu osakonna juhatajana. 

Kristi Saare 720x540

Kristi Saare

Moderaator, investor (Eesti)

Kristi Saare on Eesti investorkogukonna üks liidreid ja kõneisikuid, kes on inimestele tuttav läbi blogide ning Investeerimisraadio podcasti. Saare on ka Naisinvestorite Klubi asutaja ning töötab Tuleva Fondi kogukonna juhina.

Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid