Kõnelejad

piklik

 

Aeg: 14. august, 16.00 - 17.30
Keel: Inglise, tõlkega viipekeelde
Koht: Paide, Infokorratuse ala

Miks kuuleme sagedamini sõnu „koputaja saab oma palga“ kui „vihjeandmine on kangelastegu“? See olukord peab varsti muutuma, sest kõik ELi riigid, sealhulgas Eesti, võtavad rikkumisest teatajate kaitsmise direktiivi üle oma õigusaktidesse. Mida saavad ametiasutused ja ettevõtted teha selleks, et rikkumisest teatamise mehhanismid oleksid tulemuslikud ja paraneks ühiskonna suhtumine antud teemasse? Ühine meiega Arvamusfestivalil ja arutame koos.

 

Kristiina Esop 720x540

Carina Paju

tegevjuht, ühing Korruptsioonivaba Eesti (Eesti)

Ühingu Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju on ametlik EUWhistleblowingMeter Eesti raportöör ning kuulub Transparency Internationali sekretariaadi samateemalise ISO standardi arendamise ekspertgruppi. Ühingus on vihjeandjate kaitse tõhustamisega tegeletud aastast 2009, seejuures on pakutud koolitusi ning välja töötatud juhismaterjale vihjeandmise meetmete ülesseadmiseks organisatsioonis. Korruptsioonivaba Eesti on Whistleblowing International Networki (WIN) assotsieerunud liige ning rahvusvahelise organisatsiooni Transparency Internationali ametlik esindaja Eestis.

Carina Paju on arutelu moderaator.

Näyttökuva 2018 07 07 MIKA 720x540

Martin Laine

ajakirjanik, Ekspress Meedia (Eesti)

Martin Laine on Ekspress Meedia uuriva toimetuse ajakirjanik. Varasemalt töötanud uuriva reporterina Postimehes ning tegevtoimetajana Pärnu Postimehes. 2019. aastal andis MTÜ Korruptsioonivaba Eesti Lainele ning ajakirjanik Oliver Kundile aasta korruptsioonivastase teo tunnustuse, kuna toonased Postimehe ajakirjanikud andsid Tallinna Tehnikaülikooli väidetava pettuse kajastamisel olulise panuse vihjeandjate kaitse temaatika tõstatamisele Eesti ühiskonnas. Samal aastal valiti Bonnieri uuriva ajakirjanduse preemia nominendiks Swedbanki rahapesu puudutava artiklisarja eest. 2018. aastal oli ta Eesti Ajalehtede Liidu aasta noore ajakirjaniku nominent ning parima maakonna uudisloo autor.

Kristi Saare 720x540

Mare Tannberg

nõunik, Justiitsministeerium (Eesti)

Mare Tannberg on Justiitsministeeriumi nõunik, kes tegeleb karistusõiguse ja kriminaalmenetluse teemadega, aga ka vilepuhujate kaitsega seonduvaga. Ta on Eesti esindajana osalenud Euroopa parlamendi ja nõukogu rikkumisest teavitajate kaitse direktiivi läbirääkimistel ning tegeleb direktiivi Eesti õigusesse ülevõtmisega ning rikkumisest teavitajate kaitse seaduse väljatöötamisega.

Tea Danilov 720x540

Tõnis Sepp

 pettuseriski juhtimise osakonna juhataja, Eesti Energia (Eesti)

Tõnis Sepp, CFE, on Eesti Energia kontsernis pettuseriski juhtimise osakonna juhataja, kelle peamine ülesanne on pakkuda sõltumatut ja kvaliteetset pettuseriski juhtimise teenust, toetades juhte kõigil kontserni koduturgudel pettuste ennetamisel, avastamisel ja neile reageerimisel. Täiendavalt kuulub tema vastutusvaldkonda kontserni eetikakoodeksi ajakohasena hoidmine ning töötajate teadlikkuse tõstmine selles sisalduvate põhimõtete osas, samuti kontserni vihjeliini haldamine ning selle järjepidev arendamine.

Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid