Lähisuhte vägivalla ennetustöö

Marco Bianchetti/ unsplash

Võrdne ja kaasav ühiskond, kus kõigil on hea elada on meie kõigi ühine eesmärk. Võrdne ühiskond eeldab mis tahes soolise vägivalla puudumist. Seetõttu on Põhjamaade Ministrite Nõukogu prioriteet koostöös lähinaabritega välja töötada ja kasutusele võtta tõhusaid meetodeid, et kaotada soolise vägivalla kõik vormid.

Eestis on viiendik inimestest elu jooksul lähisuhtevägivallaga kokku puutunud ning politsei saab ööpäevas üle 40 sellise teate. Siiski jääb suur osa juhtumitest varjatuks, sest väga sageli ei küsi kannatanud abi.

Eesti Siseministeerium, Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Sotsiaalkindlustusamet ja Prokuratuur algatasid koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusega Eestis projekti „New ways to tackle gender-based violence: Nordic and Baltic approach“.

Projekti eesmärk on moodustada rahvusvaheline platvorm teadlikkuse tõstmiseks, soolise vägivalla ennetamiseks ja koduvägivalla ohvrite ohutuse tagamiseks ja abistamiseks. Platvorm toob kokku valdkonna praktikud, eksperdid ja poliitikakujundajad Põhja- ja Balti riikidest, et vahetada teadmisi, kogemusi ja teavet. Väga oluline on tugevdada koostööd ja partnerlust erinevate piirkondlike ja rahvusvaheliste mehhanismide vahel, mille eesmärk on edendada ja toetada naiste õigusi ning võidelda naiste ja laste vastu suunatud (psühholoogilise, füüsilise, seksuaalse ja majandusliku) vägivalla vastu.

Projekti raames 2021.a toimunud konverentsil „Lähisuhtevägivallast lähedalt ja kaugelt“ osalesid Eesti tunnustatud lähisuhtevägivalla eksperdid Airi Mitendorf, Margo Orupõld, Kaia Kastepõld-Tõrs, Anne Kleinberg ja Karin Talviste. Konverentsil kõneles Ujuni Ahmed Soomest, Jane Monckton Smith Suurbritanniast, Dr. Amy Bonomi ja David Martin, Scott Miller USA-st. Marius Rakil Norrast tutvustas meetodeid ja praktikaid, mis aitavad muuta vägivaldset käitumist ja Stina Holmberg tegi ülevaate Rootsi uue nö nõusolekuseaduse praktikasse rakendamise tulemustest.

Ettekanded on järelvaadatavad Siseministeeriumi Youtube-i kanalis.

Projekti edasised tegevused: ümarlauad, õppereisid, koolitused, uuring intervjuude vormis (Põhja-ja Baltimaade parimate praktikate kogumik).