Ligipääsetavus kõigile

Nathan Anderson/ unsplash

Põhjamaade Heaolukeskus juhib Põhjamaade puuetega inimeste Koostöö Nõukogu tööd, kus on kolm fookusvaldkonda: inimõigused, säästev areng ja liikumisvabadus. Nõukogul on nõuandev roll ja see koosneb 16 eksperdist, kellest pooled on Põhjamaade valitsuste ja pooled riikide puudega inimeste organisatsioonide määratud eksperdid.

Selleks, et kombineeritud nägemis- ja kuulmispuudega ning pimekurtusega inimesed saaksid ühiskonnaelus osaleda võrdsetel tingimustel on Põhjamaade Heaolukeskusel erinevad tegevused, infomaterjalid ja veebinarid taktiilse suhtlemise teemal.

Vaata ka uuringu „Tööelu tulevik: tehnoloogia ja digivahenditega suurema kaasatuse poole“ kokkuvõtet eesti keeles.

Eesti, Läti ja Leedu valitsuste ja vabaühenduste valdkondlike esindajate kohtumine Põhjamaade Puuetega inimeste Nõukogu ning Põhjamaade Heaolukeskuse esindajate vahel toimus 2019.aasta sügisel ja järgmine on planeeritud 2022. Kohtumised, kus vahetatakse infot ja arutatakse huvipakkuvaid koostöö kohti edasises puudepoliitika tegevuses on osa Põhja-ja Baltimaade sotsiaal-ja tervishoiu valdkonna projektist.

Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid