Ümarlaud lähenemiskeelust, Vilnius

2022. aasta mai lõpus toimus Leedus Vilniuses esimene ümarlauaarutelu "Teejuht tõhusa perevägivalla ennetamise suunas: lähenemiskeeld ja spetsiaalne tugisüsteem perevägivalla ohvritele" ning õppekülastused.
Soolise võrdõiguslikkuse, naiste õiguste ja perevägivalla eksperdid ning valitsuse esindajad ja politseinikud jagasid oma kogemusi ja häid tavasid soopõhise vägivalla ennetamise meetmetest ning arutasid tõhusaid viise, kuidas tagada piirkonna ohvrite kaitset ja toetus. Eksprerdid külastasid:

  • Leedu siseministeeriumi alla kuuluvat politseiosakonda Vilniuses, kus tutvustati perevägivalla statistikat, politsei rolli ja pädevusi perevägivalla ennetamisel ning lähenemiskeelu seadmise põhimõtteid.
  • Naiste Teabekeskust, mis on üks Leedu spetsialiseeritud komplekssetest tugikeskustest -  vabaühendused, mis pakuvad tuge perevägivalla ohvritele ning teavitavad avalikkust naiste õiguste ja soolise vägivalla ennetamise kohta.

Ümarlaua materjalid, Vilnius

Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid