Ümarlaud multidistsiplinaarsest koostööst, Riia

Novembri alguses Lätis Riias toimunud ümarlaua teemaks oli “Võimalused ja väljakutsed multidistsiplinaarses koostöös soolise vägivalla vastu võitlemisel ja ennetamisel”. Peamine eesmärk oli arutleda ja jagada kogemusi, ideid ja väljakutseid seoses infovahetusega erinevate multidistsiplinaarsesse koostöösse kaasatud partnerite vahel; koostöö tasemed, mehhanismid, protseduurid ja juriidilised aspektid igas riigis, aga ka praktilised koostööaspektid nagu usalduse loomine partnerite vahel, meeskonna loomise algatused, probleemi ja selle põhjuste ühiselt mõistmine ja nendega tegelemine jne.

  • Õppevisiit Tukumsi linna korraldati saamaks teada, kuidas soolise vägivalla vastu võitlemisel sektoritevaheline koostöö praktikas toimib. Kuidas see on korraldatud ja ellu viidud erinevate huvirühmade (politsei, munitsipaalsotsiaalteenistus) vahel Tukumsi linnas.

Ümarlaua materjalid, Riia

Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid