Digital Youth 2018: Tulevik on nüüd

norden.org

 

29.-30. novemberil tulevad Ida-Virumaal, TÜ Narva Kolledžis kokku 140 noort ja noorsootöötajat Eestist ja Põhjamaadest, et osa võtta konverentsist Digital Youth: Tulevik on nüüd.

digitalyouth

MIS
Rahvusvaheline konverents Tartu Ülikooli Narva kolledži, Põhjamaade Ministri Nõukogu esinduse Eestis, Soome Instituudi Eestis, ENTK ja MTÜ EFFEKTEXSPERDi koostöös.

MILLEKS
Noored puutuvad kokku meie aja keerukate globaalsete väljakutsetega ja ees ootab tulevik, mis on mõjutanud noorte valikuid juba praegu.
Digitaalne sajand nõuab meilt teadmisi, oskusi ja pädevusi, et liikuda teel, kus eelnevatel põlvkondadel ei ole kogemust. Lõhe digitaalsete oskuste vahel võib põhjustada ebavõrdsuse tulevikus. Samas on teadmiste puudus selles, mis tähendab olla noor digitaalajastul, milliseid põhipädevusi on vaja homme ja 50 aasta pärast; üldiselt, mida toob tulevik noortele. Praegu puudubnoortel võimalus mõjutada  valikuid; mehhanismid noorte probleemide lahendamiseks on sageli vananenud ja ebaefektiivsed.
Eesti on olnud digitaalsete arengute esirinnas aastakümneid. Aastal 2017 Eesti algatas arutelu ELis, et teade saada, missugust mõju avaldavad tehnoloogilised arengud noortele ja milline on digioskuste kasutamise vajadusnoorsootöös, st “Smart noorsootöö”.  Tartu Ülikooli Narva kolledž on SANA toetusel välja töötanud noorsootöötajate koolitamise uued kursused "Nutikas noor", mille baasil tekkis rahvusvahelise konverentsi idee.

Konverentsi eesmärgiks on tuua kokku need, kes töötavad noortega ning eriti olulised on eksperdid noorte probleemide valdkonnas – noored ise: gümnaasiumiõpilased ja üliõpilased Eestist ja Põhjamaadest. Eesmärk on pakkuda platvormi teabe vahetamise ja koostöö jaoks, et töötada välja ideid ja lahendusi, mis on olulised ja vajalikud noortele digiajastul.

Konverentsi ajal:

 • luuakse  uued kontaktid ja ühendused;
 • osalejad saavad eksklusiivse juurdepääsu mõtete, ideede ja originaalsete mõtlejate juurde;
 • ideed on välja töötatud meeskondades, kellele pakutakse  jätkata koostööd;
 • Koostatakse ideede kogum, mis tehakse kättesaadavaks internetis;
 • konverentsi tulemused koos ideedega levitatakse, sh et asjaomastele sidusrühmadele Eestis Haridus-ja Teadusministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus jne.

KUIDAS

Konverentsi käbiviimise retsept:

 • noored Põhjamaadelt-30
 • noored Eestist-90
 • õpetajad, noorsootöötajad, noorsootöö teenuste sidusrühmad ja poliitikud Eestist 30
 • Sõnavõtud
 • Innustamine 1 tund paralleelsetes sektsioonides
 • Intensiivne meeskonnatöö 5 tundi
 • Uued kogemused, kontaktid ja koostöövõrgustikud 27 tundi

Kõik see segatakse Tartu Ülikooli Narva kolledžis.

Loe konverentsi ja kõnelejate kohta lähemalt siin.

 

image 23

Telli uudiskiri

 • Uudised
 • Sündmused
 • Toetuste tähtajad
 • Uurimisraportid