Loomeresidentuuride toetus

Toetus võimaldab Põhjamaade ja Balti riikide residentuurikeskustel kutsuda loovisikuid residentuuris osalema. Residentuuris osalemise ajal peaks loovisikutel olema võimalik töötada segamatult oma projektide kallal, kohtuda teiste loovisikutega ning sõlmida kohalikes kunsti- ja kultuuriringkondadega uusi suhteid.

Taotlus peaks sisaldama vähemalt kahe (2) elukutselise loovisiku võõrustamise plaane, kes kutsutakse osalema mõnest muust Põhjamaade või Balti riigist peale keskuse asukohariigi. Toetust ei saa kasutada loovisikute jaoks, kes elavad keskuse asukohariigis. Toetus on saadaval kõikide kunsti- ja kultuurivaldkondade jaoks.

„Elukutseline“ tähendab, et isikul on kunsti- ja kultuuri valdkonnas tõendatud kogemus või asjakohane haridus.

Residentuuriperioodi kestus ei ole piiratud, kuid Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogrammi soovituse kohaselt võiks see olla umbes 2–4 kuud. Taotlus võib hõlmata kalendriaastat, mil taotlus esitatakse, ja kaht järgnevat aastat.

Kui taotlus vastab programmi nõuetele, võivad residentuurikeskused valida loovisikuid lähtuvalt oma kriteeriumidest ja kutsuda residentuuris osalema kas üksikuid loovisikuid või väikeseid rühmi.

KELLELE?

Taotlust on oodatud esitama nii residentuuriorganisatsioonid kui ka organisatsioonid, asutused ja rühmad, kes töötavad kunsti- ja kultuuri valdkonnas uute residentuurialgatuste kallal.

Taotlust ei saa esitada üksikud loovisikud ega muud sidusrühmad.

Taotluses märgitud keskus peab asuma Põhjamaal (Ahvenamaa, Fääri saared, Gröönimaa, Island, Norra, Rootsi, Soome, Taani) või Balti riigis (Eesti, Leedu, Läti) ja programmi kutsutud loovisikutel peab olema alaline aadress ühes nimetatud riigis. Osalema kutsutud loovisikud ei pea olema Põhjamaade või Balti riigi kodanikud.

Rahastus on saadaval kõikidele kunsti- ja kultuurivaldkondadele ning seda saab taotleda kord aastas.

RAHASTUS

Loomeresidentuuridele võidakse anda rahastust kuni 50 000 euro ulatuses. Raha jagamisega tegeleb residentuurikeskus ja rahastus peaks katma Põhjamaa või Balti riigi loovisikute keskuses viibimise otsesed kulud. Eelarve peaks sisaldama ka loovisikutele residentuuriperioodi ajal makstavat toetust või tasu.

Peale reisikulu, toetuste, päevaraha ja muu otsese kulu, mis tekib seoses loovisikute residentuuriga, võib eelarve sisaldada kuni 15% ulatuses halduskulu (see tuleb taotluses välja tuua).
Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogrammi toetus ei tohi olla residentide tegevuse ainus rahastusallikas.

Kohustuslik on kasutada seda eelarve vormi, et me saaksime taotluste eelarveid võrrelda.

Reisikulu arvutamisel võib kasutada liikuvusrahastuse määrasid.

KUIDAS TAOTLUSI HINNATAKSE?

Hindamine toimub eespool nimetatud kriteeriumide alusel ja olenevalt sellest, kui hästi on taotluses kajastatud järgmist.

  • Olemasolev piirkondlik ja rahvusvaheline mõõde
  • Hinnatakse loomeresidentuurikeskuse kogemust regulaarse residentuuritegevuse professionaalsel haldamisel. Samuti hinnatakse, kas residentuur on osa praegusest kunstilisest ja kultuurilisest kontekstist, ning residentuuri eesmärki luua kontakte Põhjamaade ja Balti riikide ning rahvusvaheliste kunsti- ja kultuuriringkondade vahel.
  • Suutlikkus
    Residentuurikeskus peaks suutma loovisikute tööd toetada. Üldjuhul peaks residentuurikeskusel olema ka võimalus võõrustada korraga mitut loovisikut ning see peaks tegema tõendatud koostööd kohalike kunsti- ja kultuuriringkondadega. Samuti on oluline, et residentuurikeskus suudaks pakkuda võõrustatavatele loovisikutele võimalusi rahvusvaheliste võrgustike loomiseks.

Juhime tähelepanu, et programmi keel on inglise keel ning taotlused ja aruanded tuleb esitada inglise keeles.
Taotluse esitamise tähtaeg on 15.59 Soome aja järgi. Toetuse saanud projektidega võib alustada 8 nädalat pärast taotluse esitamise tähtaega.

Esita taotlus Põhjamaade Kultuuripunkti koduleheküljel
Taotlusvormi eelvaade ›

TÄHTAJAD 2024

  • 12.02.2024 – 12.03.2024 15:59 (UTC +3)

*Soome aja järgi

EDUKAD TAOTLUSED

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

LAADI ALLA PROGRAMMI LOGO

 

Kultuur. Põhja-Balti mobiilsusprogramm

Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid