Reisitoetus

Oliver Cole/Unsplash

Reisitoetus annab individuaalsetele taotlejatele juurdepääsu piirkonna eri osadest pärit kontaktidele, oskustele ja teadmistele. Samuti võib toetust kasutada kunsti- ja kultuuriteoste esitlemiseks ning huvi suurendamiseks Põhja- ja Baltimaade kunsti ja kultuuri vastu. Reisitoetus on mõeldud Põhjamaade ja Balti riikide (Eesti, Fääri saared, Gröönimaa, Island, Leedu, Läti, Norra, Rootsi ja Ahvenamaa, Soome, Taani) elukutseliste loovisikute ja kultuuritöötajate reisikulu katteks.

 

KELLELE?

Toetust saavad taotleda ainult elukutselised loovisikud ning muud kunsti- ja kultuurivaldkonna spetsialistid (nt kuraatorid, produtsendid, tõlkijad, kultuuritoimetajad ja teadlased), kes tegelevad ükskõik millise kultuuri- või kunstivormiga.

„Elukutseline“ tähendab, et taotlejal on tõendatud kunsti ja kultuuri valdkonnas töötamise kogemus või asjakohane haridus.

Reisitoetust antakse ainult üksikisikutele. Toetust ei saa taotleda teise isiku nimel. Kui te taotlete toetust väikese rühma osana, kes reisib koos sama projekti raames, peab rühma iga liige esitama eraldi taotluse. Teiste rühma liikmete nimed tuleb märkida taotlusvormile. Sellepärast saab Põhjamaade Kultuuripunkti taotlussüsteemis reisitoetuse taotlemiseks loodavat kasutajakontot registreerida ainult individuaalse taotlejana.

Et taotleda reisitoetust, peab taotleja elama Põhjamaade piirkonnas (Ahvenamaa, Fääri saared, Gröönimaa, Island, Norra, Rootsi, Soome, Taani) või Balti riigis (Eesti, Leedu, Läti). Taotleja ei pea aga olema Põhjamaade ega Balti riigi kodanik.

Taotlusele tuleb lisada kutse või kavatsusavaldus. Selles tuleb täpsustada, kes on kutsutud ja kes kutsub. Lisaks võib kutsel olla kirjas, mida kutse saatnud organisatsioon/asutus/rühm/jne taotlejale pakub.

NB! Programmi keel on inglise keel. Nii taotlus kui ka kutse või kavatsusavaldus tuleb esitada inglise keeles.

Reis mitmesse sihtkohta

Taotlusele võib jätkuva reisi korral märkida mitu sihtkohta, nt kui reisi ajal külastatakse ühe ja sama projektiga seoses mitut riiki, et võimaldada reisida keskkonnasäästlikumalt.
Ühe taotlusega ei saa katta eri ajal tehtavaid eri reise. Reis peab alati lõppema samas riigis, kus see algas. Kui te kavatsete reisida mitmesse sihtkohta, tuleb esitada kõikide sihtkohtade partneritelt saadud kutsed.
Tuuride jaoks toetust ei anta.

Puudega taotlejad

Loovisikutel ja kultuuritöötajatel, kellel on vaja assistenti, on võimalik saada reisiks lisatoetust.

MILLIST TEGEVUST TOETATAKSE?

Reisi eesmärk võib olla näiteks:

 • koostöö kolleegidega ühes Põhjamaade või Balti riigis;
 • erietendus;
 • näitused;
 • osalemine konverentsidel, kohtumistel ja töötubades;
 • uurimistöö.

Toetust ei saa taotleda järgmise jaoks:

 • reisimine üksnes sama riigi/piirkonna piires;
 • reisimine muudesse riikidesse kui Põhjamaad või Balti riigid ja nendest väljapoole;
 • taotleja kraadiõppeprogrammi raames toimuv reis;
 • ärireis;
 • avaliku halduse valdkonna, nt riigiametite, kohalike omavalitsuste, vallavalitsuste või samaväärsete asutuste töötajate reisid;
 • tegevus, mis on juba lõpetatud. Toetuse saanud projektidega võib alustada 8 nädalat pärast taotluse esitamise tähtaega.

Reisitoetus loovisikutele, kes reisivad residentuurikohta, ei kuulu tavaliselt prioriteetide hulka. Selle põhjus on asjaolu, et programm toetab residentuuritegevust eraldi mooduli kaudu (loomeresidentuuride toetus). Selle mooduliga ei ole hõlmatud aga kõik residentuurid. Kuna reisitoetuse põhieesmärk on tugevdada professionaalide kunsti- ja kultuurialast koostööd, võidakse mooduli raames kaaluda taotlusi, mis on seotud residentuuripaika reisimisega, kui reisi põhieesmärk on teha koostööd teiste loovisikutega.

Reisitoetust ei anta tudengitele kraadiõpingute osana. Töötavad loovisikud ja kultuuritöötajad võivad aga teatavatel juhtudel toetust taotleda, kui reisi eesmärk ei ole seotud otseselt nende õpingutega, vaid on osa kunstniku jätkuvast professionaalsest karjäärist.

RAHASTUS

Reisitoetust saab taotleda reiside jaoks, mis kestavad kuni 14 päeva. Toetuse summa põhineb fikseeritud reisikulul või fikseeritud päevarahal, mis arvutatakse reisi kestuse ja sihtkoha põhjal.
Reis võib kesta rohkem kui 14 päeva, kuid reisitoetus katab ainult 14 päeva.

Produktsiooni- või muude sarnaste kulude jaoks lisatoetust taotleda ei saa. Ühe taotlusvooru jooksul saab esitada ainult ühe taotluse.

Veebipõhine taotlussüsteem arvutab taotletava summa automaatselt, lähtuvalt valitud sihtkohast ja reisikuupäevadest.

Toetusmäärasid saab arvutada siin.

KUIDAS TAOTLUSI HINNATAKSE?

Hindamine toimub eespool nimetatud kriteeriumide alusel ja olenevalt sellest, kui hästi on taotluses kajastatud järgmist.

Koostöövõimalused
Reis panustab kohtumistesse ja kontaktide loomisesse ning edendab uusi koostöövõimalusi ja algatusi.

Kvaliteet ja sisu
Hindamisel võetakse arvesse taotleja kunstikarjääri ja varasema töö kvaliteeti, reisi eesmärki ja seda, kuidas taotleja kavatseb oma eesmärgid saavutada. Taotlusi hinnatakse ka panuse poolest uute kunsti- ja väljendusvormidega seotud teadmistesse.

Põhja- ja Baltimaade mõõde
Selles kontekstis tähendab Põhja- ja Baltimaade mõõde, et reis:
• edendab ja suurendab kontakte, suhtlust ja tegevust Põhja- ja Baltimaade vahel;
• suurendab Põhja- ja Baltimaade kohalolu Põhjamaade piirkonna ja Balti riikide kultuurielus;
• suurendab arusaama Põhja- ja Baltimaade sarnasustest ja erinevustest;
• suurendab teadmisi Põhja- ja Baltimaade loovisikute ja nende töö kohta.

Juhime tähelepanu, et programmi keel on inglise keel ning taotlused ja aruanded tuleb esitada inglise keeles.

Taotluse esitamise tähtaeg on 15.59 Soome aja järgi. Toetuse saanud projektidega võib alustada 8 nädalat pärast reisitoetuse programmi taotluse esitamise tähtaega.

Taotlusvoorud
02.01.2024 – 31.01.2024 15:59 (UTC +3)
01.03.2024 – 31.03.2024 15:59 (UTC +3)
20.08.2024 – 20.09.2024 15:59 (UTC +3)

 

Esita taotlus Põhjamaade Kultuuripunkti lehel
Taotlusvormi eelvaade ›

EDUKAD TAOTLUSED

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

LAADI ALLA PROGRAMMI LOGO

 

Kultuur. Põhja-Balti mobiilsusprogramm

Telli uudiskiri

 • Uudised
 • Sündmused
 • Toetuste tähtajad
 • Uurimisraportid