Läänemere piirkonna mittetulundusühenduste toetus

TOETUSE EELARVE: 3,8 miljonit Taani krooni (ca 500 000 eurot) aastas

TÄHTAEG:  avaldatakse 2021. aasta alguses

RIIGID: Soome, Rootsi, Taani, Norra, Island, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Loode-Venemaa, Valgevene; Põhjamaade autonoomsed piirkonnad - Ahvenamaa, Fääri saared, Gröönimaa

KEEL: inglise 

KELLELE?

 • avatud ja demokraatliku struktuuriga valitsusvälised organisatsioonid ehk mittetulunduslikud avalikkuse poolt tunnustatud kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis ei ole riigiasutuste või eraettevõtete omanduses ega nende poolt kontrollitavad
 • Eestis on valitsusväliste organisatsioonide õiguslikuks vormiks tavaliselt mittetulundusühendused (MTÜ) või sihtasutused

MIKS?

 • kodanikuühiskonna tugevdamiseks ja MTÜ-de suutlikkuse tõstmiseks, ennekõike Loode-Venemaal ja Valgevenes

ABIKÕLBULIKUD TEGEVUSED JA KULUD 

 • tegevused koostöövõrgustike arendamiseks ja kogemuste vahetuseks, mis võivad sisaldada reisi- ja majutuskulusid, seminari- ja konverentsikulusid, tõlkekulusid, eksperditasusid
 • üldkuludeks võib taotleda kuni 10%
 • välisaudit on kohustuslik

TINGIMUSED

Kvalifitseerumiseks peavad taotlejad vastama järgmistes suunistes esitatud nõudmistele:

  Elektroonilises süsteemis on vaja täita ja lisada taotlusele järgmised vormid:

TÄHTSATE TINGIMUSTE KOKKUVÕTE (vt kindlasti ka suuniseid):

 • taotletav summa ei tohi ületada 500 000 Taani krooni (ca 67 000 eurot)
 • projektis osaleb vähemalt 3 MTÜd: vähemalt 1 osapool Põhjamaadest, 1 Balti riikidest või Poolast ning 1 Loode-Venemaalt või Valgevenest
 • taotluse esitaja ja tema partnerid on mittetulunduslikud avalikkuse poolt tunnustatud kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis ei ole riigiasutuste ega eraettevõtete omanduses ega nende poolt kontrollitavad ning millel on avatud ja demokraatlik struktuur
 • fookuses on järgmised valdkonnad: sotsiaalvaldkond- ja tervishoid, kultuur, keskkond ja kliima, demokraatia arendamine
 • projekti puhul on vaja välja tuua selle kooskõla PMNi visiooniga 2030 ning sektorite vaheliste horisontaalsete strateegiatega: lapsed ja noored, sooline võrdõiguslikkus, jätkusuutlik areng
 • eelistatud on taotlused, millel on kaasfinantseering
 • vastavus projekti tulemuste ja kasutatava metoodika vahel. Oodatavad tulemused on konkreetsed ja mõõdetavad
 • probleemi, eesmärgi, tegevuse ja tulemuse sidusus on arusaadav ja põhjendatud
 • kulud on reaalsed, vajalikud ja eesmärgipärased. Eelistatud on kulutõhusad projektid
 • ülesannete ja vastutuse selgepiiriline jaotus asjaomaste huvirühmade vahel
 • projektil on tõhus ning põhjalik, projekti erinevaid aspekte ning tulemusi hõlmav kommunikatsiooniplaan

ABIKS PARTNERITE LEIDMISEL

Lisainfo (seisuga märts 2020): 

Tutvu lisainfoga Põhjamaade Ministrite Nõukogu kodulehel.

OTSUSTAMINE:

Toetusprogrammi haldab Taanis asuv Põhjamaade Ministrite Nõukogu sekretariaat, millele on abiks põhjamaalastest koosnev nõuandev kogu.

TAOTLEMINE:

Elektrooniline - viide viib teid toetuse taotlejate jaoks loodud portaali – kasutage Google Chrome’i brauserit: http://ncm.ecmfond.dk:86

Taotluse esitamiseks tuleb portaalis registreeruda ja aktiveerida kasutajaprofiil. Taotlusega tutvumiseks võib alustada selle täitmist ja seejärel salvestada, et hiljem edasi täita.

TOETUSE EEST VASTUTAB:

Põhjamaade Ministrite Nõukogu sekretariaat 
Daniel Jaakkola
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Kontakt

Merle Kuusk

Merle Kuusk

nõunik

tel. +372 627 3100 
mob: +372 527 5209
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Telli uudiskiri

 • Uudised
 • Sündmused
 • Toetuste tähtajad
 • Uurimisraportid