Läänemere piirkonna kodanikuühenduste toetus

PROGRAMM ON AJUTISELT PEATATUD (TÄPSEM INFO)

TOETUSE EELARVE: 3,8 miljonit Taani krooni (ca 500 000 eurot) aastas

TÄHTAEG:  tähtaeg selgub 2022 kevadel

RIIGID: Soome, Rootsi, Taani, Norra, Island, Eesti, Läti, Leedu, Poola, Loode-Venemaa ja Valgevene ning Põhjamaade autonoomsed piirkonnad - Ahvenamaa, Fääri saared, Gröönimaa

KEEL: inglise 

EESMÄRK

 • Programmi üldeesmärk on edendada Põhjamaade, Baltimaade, Poola, Loode-Venemaa ja Valgevene valitsusväliste organisatsioonide vahelist koostööd, et rõhutada nende võtmerolli Läänemere piirkonnas võrgustike loomisel ja piiriülesel koostööl.

KELLELE?

 • Eestis registreeritud mittetulundusühingud (MTÜd) või sihtasutused (SAd), kes tegutsevad avalikes huvides ja ei ole riigi ega kohaliku omavalitsuse, erakonna, äriühingu(te) või nende liidu, või ametiühingu valitseva mõju all.

ABIKÕLBULIKUD TEGEVUSED JA KULUD 

 • Programm toetab projekte, mis pakuvad partneritele vastastikust huvi ning tugevdavad ja arendavad piiriülest koostööd Läänemere piirkonnas.
 • Projekti tegevused peaksid keskenduma:
  • uute algatuste käivitamisele,
  • suutlikkuse suurendamine ja koostöövõrgustike loomisele ja tugevdamisele,
  • kogemuste ja parimate praktikate vahetamise tagamisele,
  • projekti tulemustest teavitamisele asjakohastele sihtrühmadele,
  • projekti jätkusuutlikkuse tagamisele ka peale rahastamise lõppu
 • Välisaudit on kohustuslik, kui toetus ületab 200 000 DKK
 • programm ei rahasta ühingute tavategevusi ega teiste organisatsioonide projekte
 • abikõlbulikud ei ole kulutused infrastruktuurile, näiteks IT seadmete ost või ehituskulud

TINGIMUSED

Kvalifitseerumiseks peavad taotlejad vastama järgmistes suunistes esitatud nõudmistele:

  Elektroonilises süsteemis on vaja täita ja lisada taotlusele järgmised vormid:

TÄHTSATE TINGIMUSTE KOKKUVÕTE (vt kindlasti ka suuniseid):

 • Projekt võib kesta kuni 18 kuud.
 • Projekti ja selle tegevuste hindamine on kohustuslik ning see kulutus tuleks lisada eelarvesse
 • taotletav summa ei tohi ületada 500 000 Taani krooni (ca 67 000 eurot)
 • projektis osaleb vähemalt 3 MTÜd: vähemalt 1 osapool Põhjamaadest, 1 Balti riikidest või Poolast.
 • taotluse esitaja ja tema partnerid on mittetulunduslikud avalikkuse poolt tunnustatud kodanikuühiskonna organisatsioonid, mis ei ole riigiasutuste ega eraettevõtete omanduses ega nende poolt kontrollitavad ning millel on avatud ja demokraatlik struktuur
 • fookuses on järgmised valdkonnad: sotsiaalvaldkond- ja tervishoid, kultuur, keskkond ja kliima, demokraatia arendamine
 • projekti puhul on vaja välja tuua selle kooskõla PMNi visiooniga 2030 ning sektorite vaheliste horisontaalsete strateegiatega: lapsed ja noored, sooline võrdõiguslikkus, jätkusuutlik areng
 • eelistatud on taotlused, millel on kaasfinantseering
 • vastavus projekti tulemuste ja kasutatava metoodika vahel. Oodatavad tulemused on konkreetsed ja mõõdetavad
 • probleemi, eesmärgi, tegevuse ja tulemuse sidusus on arusaadav ja põhjendatud
 • kulud on reaalsed, vajalikud ja eesmärgipärased. Eelistatud on kulutõhusad projektid
 • ülesannete ja vastutuse selgepiiriline jaotus asjaomaste huvirühmade vahel
 • projektil on tõhus ning põhjalik, projekti erinevaid aspekte ning tulemusi hõlmav kommunikatsiooniplaan

ABIKS PARTNERITE LEIDMISEL

OTSUSTAMINE:

Toetusprogrammi haldab Taanis asuv Põhjamaade Ministrite Nõukogu sekretariaat, millele on abiks põhjamaalastest koosnev nõuandev kogu.

TAOTLEMINE:

Elektrooniline - viide viib teid toetuse taotlejate jaoks loodud portaali – https://form.ncm-forms.com/

Taotluse esitamiseks tuleb portaalis registreeruda ja aktiveerida kasutajaprofiil. Taotlusega tutvumiseks võib alustada selle täitmist ja seejärel salvestada, et hiljem edasi täita.

TOETUSE EEST VASTUTAB:

Põhjamaade Ministrite Nõukogu sekretariaat 
Daniel Jaakkola
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Toetusprogrammi koduleht

 

 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Merle Kuusk

Merle Kuusk

nõunik

tel. +372 627 3100 
mob: +372 527 5209
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Telli uudiskiri

 • Uudised
 • Sündmused
 • Toetuste tähtajad
 • Uurimisraportid