Põhja- ja Baltimaade kodanikuühenduste toetus

TOETUSE EELARVE:  ca 45 000 eurot aastas

TÄHTAEG:  1. veebruar 2022 kuni 15. märts 2022 kell 23.59 (EET)

RIIGID: Eesti

KELLELE?

 • Eestis registreeritud mittetulundusühingud (MTÜd) või sihtasutused (SAd), kes tegutsevad avalikes huvides ja ei ole riigi ega kohaliku omavalitsuse, erakonna, äriühingu(te) või nende liidu, või ametiühingu valitseva mõju all.

MIKS?

 • kodanikuühiskonna tugevdamiseks ja ühiskonna sidususe suurendamiseks Põhja- ja Baltimaades

MILLEKS?

 • Põhja-ja Baltimaade koostööprojektideks, mis on vajalikud ja kasulikud kõikidele osapooltele
 • Edukad projektid peavad kajastama Põhjamaade Visiooni 2030 strateegilisi prioriteete:
  • edendada ühiskonna üleminekut kestlikule majandusmudelile ja töötada süsinikuneutraalsuse ning jätkusuutliku ring- ja biomajanduse suunas.
  • edendada teadmiste, innovatsiooni, mobiilsuse ja digitaalse integratsiooni abil keskkonnasäästlikku majanduskasvu.
  • edendada kaasavat, võrdset ja omavahel ühendatud piirkonda, millel on ühised väärtused, tihe kultuurivahetus ja heaolu.
 • Projektid peavad arvesse võtma Põhjamaade Ministrite Nõukogu horisontaalseid prioriteete: sooline võrdõiguslikkus, lapsed ja noored, Agenda 2030.
 • Edukad taotlused võtavad arvesse Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Balti riikide koostöösuuniseid

Lingil olevad dokumendid on abiks taotlejatele, kuidas projekti raames arvesse võtta soolist võrdõiguslikkust, lapsi ja noori ning Agenda 2030 eesmärke.

2015. a 25. septembril võeti ÜRO tippkohtumisel vastu ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid ja tegevuskava aastani 2030 (Agenda 2030). Tegevuskava 2030 määrab kindlaks 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki ja 169 alaeesmärki ning suunised nende elluviimiseks. Eesmärgid katavad inimeste heaolu, majanduskasvu, tööhõive, innovatsiooni, sotsiaalse kaitse, keskkonnakaitse, energeetika, kliimamuutuse, rahvusvahelise koostöö jm teemad.

TÄHTSAIMAD TINGIMUSED (vt kindlasti ka suuniseid):

 • toetussumma projekti kohta on 2700 – 13500 eurot 1 aastaks. Mõnel juhul, nende projektide puhul, kus suurema toetuse vajadus on põhjendatud võib maksimaalne toetus projektile olla kuni 20 000 eurot. (vaata täpsustust allpool)
  • Alates 2020. aastast on programmi ametlikuks valuutaks euro (EUR)
  • Enne 2020 toetust saanud projektide aruannetes tuleb kasutada valuutana Taani krooni (DKK)
 • vähemalt 3 vabaühenduse koostöö ehk koostööpartnerid on vähemalt 3 Põhjala ja Balti riigist (NB 1+2 või 2+1)
 • taotlusele on lisatud detailne eelarve, koostööpartnerite kinnituskirjad ja kommunikatsiooniplaan
 • probleemi, eesmärgi, tegevuse ja tulemuse sidusus
 • oodatavad tulemused on konkreetsed ja mõõdetavad
 • kulud on reaalsed, vajalikud ja eesmärgipärased
 • projektis on arvesse võetud soolist võrdõiguslikkust, lapsi ja noori ja Agenda 2030 eesmärke
 • taotluses on kirjeldatud, kuidas tagatakse projekti kestlikkus pärast rahastuse lõppemist
 • eelistatud on taotlused, millel on kaasfinantseering, mis võib olla otsene (rahaline panus taotlejalt) või kaudne (rahaline panus projekti partneritelt, mõnelt organisatsioonilt, riigiasutuselt, annetajalt jne)
 • mitterahalist panust nagu ruumid, töötajate tööaeg või töövahendite kasutamine ei loeta kaasfinantseerimiseks
 • programm ei rahasta ühingute tavategevusi ega teiste organisatsioonide projekte
 • abikõlbulikud ei ole kulutused infrastruktuurile, näiteks IT seadmete ost või ehituskulud
 • projekti kohta avaliku info esitamisel peab olema selgelt välja toodud selle osaline või täielik rahastamine Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt
 • tegevus on kohandatud/paindlik, et kohandada COVID-19 olukorraga

OTSUSTAMINE:

Rahastusotsuse langetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti kontori direktor, tuginedes:

 • taotluste üldisele kvaliteedile,
 • taotluse prioriteetidele vastavusele,
 • toetusprogrammi nõuetele (vt suuniseid),

Otsus saadetakse hiljemalt 6 nädalat pärast taotlemise tähtaja lõppu e-posti teel ning seda ei saa vaidlustada. Toetus tuleb ära kasutada 12 kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist. Hiljemalt 30 päeva pärast projekti elluviimist tuleb esitada aruanne.

TAOTLEMINE: alates 1.veebruarist elektrooniliselt aadressil www.ncmgrants.org

EDUKAD TAOTLUSED:  20222021, 2020, 2019, 20182012-2017, 2010, 2009, 2008, 2007

KONTAKT: Merle Kuusk, nõunik, mob: +372 527 5209, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kontakt

Merle Kuusk

Merle Kuusk

nõunik

tel. +372 627 3100 
mob: +372 527 5209
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Telli uudiskiri

 • Uudised
 • Sündmused
 • Toetuste tähtajad
 • Uurimisraportid