Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühenduste toetus

TOETUSE EELARVE: 310 000 taani krooni (ca 41 000 eurot) aastas

TÄHTAEG: 01.03.2019 kell kell 23.59 (EET)

RIIGID: Eesti

KELLELE?

 • Eestis registreeritud valitsusvälised organisatsioonid, kes tegutsevad avalikes huvides ja ei ole riigi ega kohaliku omavalitsuse, erakonna, äriühingu(te) või nende liidu, või ametiühingu valitseva mõju all
 • Eestis on valitsusväliste organisatsioonide õiguslikuks vormiks tavaliselt mittetulundusühingud (MTÜd) või sihtasutused (SAd)

MIKS?

 • kodanikuühiskonna tugevdamiseks ja ühiskonna sidususe suurendamiseks Põhja- ja Baltimaades

MILLEKS?

 • Põhja-ja Baltimaade koostööprojektideks, mis on vajalikud ja kasulikud kõikidele osapooltele
 • 2019 prioriteetne valdkond: säästev areng (kestlik areng, jätkusuutlik areng), mis on sihipäraselt suunatud areng, mis tagab inimeste elukvaliteedi paranemise kooskõlas loodusvarade olemi ja keskkonna taluvusvõimega ning elurikkust säilitades. Säästev areng taotleb tasakaalu inimesi rahuldava elukeskkonna ja majanduse arengu vahel ning täisväärtusliku ühiskonnaelu jätkumist praegustele ja järeltulevatele põlvedele. Säästev areng kui sotsiaalse ideaali teostumine eeldab üldsuse osalemist, s. a-le orienteeritud majandushoobade, nt ökomaksureformi rakendamist ning vajalike hoiakute, eeskätt keskkonnahoidliku nõudlus- ja tarbimiskultuuri kujundamist.
 •  Projektid peavad arvesse võtma Põhjamaade Ministrite Nõukogu horisontaalseid prioriteete: sooline võrdõiguslikkus, lapsed ja noored, Agenda 2030.

Lingil olevad dokumendid on abiks taotlejatele, kuidas projekti raames arvesse võtta soolist võrdõiguslikkust, lapsi ja noori ning Agenda 2030 eesmärke.

2015. a 25. septembril võeti ÜRO tippkohtumisel vastu ülemaailmsed säästva arengu eesmärgid ja tegevuskava aastani 2030 (Agenda 2030). Tegevuskava 2030 määrab kindlaks 17 ülemaailmset säästva arengu eesmärki ja 169 alaeesmärki ning suunised nende elluviimiseks. Eesmärgid katavad inimeste heaolu, majanduskasvu, tööhõive, innovatsiooni, sotsiaalse kaitse, keskkonnakaitse, energeetika, kliimamuutuse, rahvusvahelise koostöö jm teemad.

Põhjamaade koostöö osana ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu egiidi all, võtsid riigid vastu "Agenda 2030" rakendamise ühise programmi pealkirjaga „Generation 2030“. Programmi Generation 2030 eesmärk on 2030. aasta tegevuskava rakendamine ja kiirendamine.

TÄHTSAIMAD TINGIMUSED (vt kindlasti ka suuniseid):

 • toetussumma projekti kohta on 20 000 – 100 000 Taani krooni (2700 – 13500 eurot) 1 aastaks
 • vähemalt 3 MTÜ koostöö ehk koostööpartnerid on vähemalt 3 Põhjala ja Balti riigist (NB 1+2 või 2+1)
 • taotlusele on lisatud skanneeritult detailne eelarve, koostööpartnerite kinnituskirjad ja kommunikatsiooniplaan
 • probleemi, eesmärgi, tegevuse ja tulemuse sidusus
 • oodatavad tulemused on konkreetsed ja mõõdetavad
 • kulud on reaalsed, vajalikud ja eesmärgipärased
 • projektis on arvesse võetud soolist võrdõiguslikkust, lapsi ja noori ja Agenda 2030 eesmärke.
 • taotluses on kirjeldatud, kuidas tagatakse projekti kestlikkus pärast rahastuse lõppemist
 • eelistatud on taotlused, millel on kaasfinantseering, mis võib olla otsene (rahaline panus taotlejalt) või kaudne (rahaline panus projekti partneritelt, mõnelt organisatsioonilt, riigiasutuselt, annetajalt jne)
 • mitterahalist panust nagu ruumid, töötajate tööaeg või töövahendite kasutamine ei loeta kaasfinantseerimiseks
 • programm ei rahasta ühingute tavategevusi ega teiste organisatsioonide projekte
 • abikõlbulikud ei ole kulutused infrastruktuurile, näiteks IT seadmete ost või ehituskulud
 • projekti kohta avaliku info esitamisel peab olema selgelt välja toodud selle osaline või täielik rahastamine Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt

OTSUSTAMINE:

Rahastusotsuse langetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti kontori direktor, tuginedes:

 • taotluste üldisele kvaliteedile,
 • taotluse prioriteetidele vastavusele,
 • toetusprogrammi nõuetele (vt suuniseid),

Otsus saadetakse hiljemalt 6 nädalat pärast taotlemise tähtaja lõppu e-posti teel ning seda ei saa vaidlustada. Toetus tuleb ära kasutada 12 kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist. Hiljemalt 30 päeva pärast projekti elluviimist tuleb esitada aruanne.

TAOTLEMINE: alates 15. jaanuarist elektrooniliselt aadressil www.ncmgrants.org

EDUKAD TAOTLUSED:  201920182012-2017, 2010, 2009, 2008, 2007

KONTAKT: Merle Kuusk, nõunik, tel. 627 31 05, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Kontakt

Merle Kuusk

Merle Kuusk

nõunik

tel. +372 627 3100 
mob: +372 527 5209
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Telli uudiskiri

 • Uudised
 • Sündmused
 • Toetuste tähtajad
 • Uurimisraportid