Tallinnas toimub oktoobris konverents, mis käsitleb hariduse rolli lõimumisel

Teisipäev, 19 September 2023

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis koos Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli, Tartu Welcome Centre'i, Rootsi saatkonnaga Eestis ning UNHCRi esindustega Põhjamaades ja Balti riikides korraldavad 24. oktoobril 2023 KUMU kunstimuuseumis rahvusvahelise konverentsi „Hariduse roll kohaliku tasandil lõimumisel“.

Konverents annab võimaluse osalejatel jagada põgenike ja sisserändajate lõimimise kogemusi Põhjamaades ja Balti riikides. Keskendutakse hariduse rollile kohaliku tasandi lõimumisprotsessis ning senistele kogemustele ukraina sõjapõgenike lõimumisel Põhja- ja Baltimaades.

Põhjala ja Balti riikide valitsuste, kohalike omavalitsuste, teadusasutuste ja avaliku sektori organisatsioonide esindajad tutvustavad oma koduriikide ja -organisatsioonide praktilisi kogemusi ning andmeid sisserände ja lõimumise kohta. Konverents lõpeb ühisaruteluga. Konverentsi peaettekanne on haridus- ja teadusministrilt Kristina Kallaselt. Järgnevad ettekanded Rootsist, Soomest, Norrast, Lätist ja Leedust. Eestikeelsele haridusele ülemineku seniseid kogemusi tutvustab Narva Eesti Riigigümnaasiumi direktor Irene Käosaar.

Konverents on tasuta ja ingliskeelne.

Vaata lisainfot konverentsi kava ja registreerumise kohta siit. Konverentsile registreerumise tähtaeg on 17. oktoober 2023. Konverentsil saab osaleda nii kohapeal kui ka veebiülekannet jälgides.

Konverents toimub Põhjala ja Balti riikide 2022.–2024. aasta projekti FOR-IN raames. Projekti eesmärk on toetada põgenike ja sisserändajate kohalikku ellu lõimumist riigipõhiste valdkonnaüleste koostöömudelite ja Põhja-Balti piirkonna spetsialistide võrgustiku loomise abil. Põgenike ja sisserändajate kohalikku ellu lõimimine on Balti riikides, Põhjamaades ja mujalgi juba pikka aega prioriteet olnud. Põhjamaade ja Balti riikide kogemused põgenike vastuvõtmisel ning sihtriigis nende lõimumise toetamisel on väga väärtuslikud. Tänu projektile on Põhjamaadel ja Balti riikidel võimalik üksteiselt õppida ning rakendada saadud teadmisi kohalikul tasandil igapäevaellu. Vaata lisa FOR-IN projekti kohta.

FOR-in projekti raames toimub 23. oktoobril Tallinnas ka Baltimaade ülene vahetusalgatuse seminar, mis on suunatud mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsuste esindajatele ning mille eesmärk arutada tulevasi koostööformaate ja aktuaalseid teemasid. Samuti soovitakse vahetada kogemusi ja häid tegevusi seoses Ukraina põgenike vastuvõtmise ja integreerimisega Balti riikides. 

FOR-IN projekti on ette valmistanud ja käivitanud Põhjamaade Ministrite Nõukogu, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR), Eesti Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ja mitu teist koostööpartnerit.

 


Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid