Täiskiirusel täielikult integreeritud digipiirkonna loomise suunas

Esmaspäev, 25 September 2023
Foto: norden.org /Dan Koivulaakso

Põhjamaad ja Balti riigid kuuluvad digitaalselt kõige arenenumate ühiskondade hulka maailmas. Kuue aasta eest võtsid digiülemineku eest vastutavad ministrid kohustuse hoida piirkonna juhtpositsiooni avaliku sektori digiülemineku eestvedajana. Nüüd on aeg hoogustada riiklike elektrooniliste identimisvahendite piiriülest kasutamist.

Isikusamasuse tuvastamine on vajalik elanike piiriülese liikumise võimaldamiseks ja meil on suurepärane võimalus saavutada seatud eesmärk.

Põhjamaade ja Balti riikide digiülemineku ministrid võtsid Islandil Reykjavikis vastu uue deklaratsiooni, mille eesmärk on julgustada iga riigi pädevaid asutusi, näiteks rahvastikuregistreid ja digiteenuste pakkujaid, lülitama oma strateegiatesse ja töökavadesse piiriülene isikusamasuse tuvastamine, et lihtsustada elanike ja ettevõtete igapäevaelu.

„Minu hinnangul on see oluline verstapost ning järjekordne samm Põhjamaade ja Balti riikide koostöös digiüleminekul. Põhjamaade Ministrite Nõukogu eesistujariigina jätkab Island tööd selle nimel, et suurendada riikide valmidust järgida mitmepoolset kokkulepet, mis suurendaks piiriülese isikusamasuse tuvastamise täpsust, ladusust ja turvalisust,“ ütles Islandi rahandus- ja majandusminister Bjarni Benediktsson.

Ministrite ühisdeklaratsioon põhineb suurel usaldusel ja koostöövalmidusel ning näitab selget poliitilist tahet jõuda laiapõhjalise isikusamasuse tuvastamiseni. Lisaks antakse sellega riikidele ja asjaomastele asutustele selge mandaat piiriülese isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks.

„Mul on hea meel näha, et Põhjamaade ja Balti riikide ministrid annavad selles deklaratsioonis võetud kohustustega meie piirkonnale juhtrolli piiriülese isikusamasuse tuvastamise arendamisel Euroopas. Ühtlasi aitab see meid lähemale eesmärgile saada maailma kõige integreeritumaks piirkonnaks,“ selgitas Põhjamaade Ministrite Nõukogu peasekretär Karen Ellemann.

Deklaratsioonile järgneb tegevuskava, mille töötavad välja valdkonna eksperdid Põhjamaadest ja Balti riikidest, ning ametiasutused hakkavad ühiselt tegutsema selle nimel, et piirülene isikusamasuse tuvastamine tulevikus võimalikuks saaks.

Põhjamaade ja Balti riikide digiülemineku ministrite deklaratsioon piiriülese isikusamasuse tuvastamise kohta regioonis


Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid