Põhja- ja Baltimaad hakkavad digitaliseerimise vallas koostööd tegema

Neljapäev, 27 Aprill 2017
Põhja- ja Baltimaad hakkavad digitaliseerimise vallas koostööd tegema Foto: Simen Strand Jørgensen/Norden.org

„Norra kui Põhjamaade Ministrite Nõukogu eesistujariigi kaks peamist teemavaldkonda on Põhjala piirkond muutumises ja Põhjala piirkond Euroopas. Tihe piirkondlik koostöö digiteerimise vallas, nii avalik-õiguslikus kui ka erasektoris, aitab parandada konkurentsivõimet ja toetada Euroopa valdkondlikku koostööd,“ märkis Norra Põhjala ja ELi koostöö minister Frank Bakke-Jensen 25. aprillil Oslos, kus toimus Põhja-Baltimaade digitaliseerimiskonverents. Konverentsil allkirjastasid 11 riigi ministrid ühise digitaliseerimisalase koostöödeklaratsiooni.

Deklaratsioonist saab kahe piirkonna vahelise koostöö alus. Koostöö raames edendatakse avalike teenuste piiriülest digiteerimist, äritegevuse digiteerimist ning Põhja- ja Baltimaade ühtse digituru arendamist.

„Need teedrajavad sammud toovad kasu inimestele, kes meie riikides elavad ja töötavad, aga ka Euroopa Liidu püüdlustele saavutada digitaalselt lõimitud Euroopa,“ selgitas Bakke-Jensen.

„Põhja- ja Baltimaad on digiteerimise vallas Euroopas esirinnas. Tihedam koostöö tagab meie riikide elanikele riigipiiridest olenemata paremad teenused ning loob rohkem töökohti. Püüdleme selle poole, et Põhja- ja Baltimaadest saaks võimas ja ühtne digipiirkond,“ ütles Norra regionaal- ja moderniseerimisminister Jan Tore Sanner, kes esindas koos Frank Bakke-Jenseniga eesistujariiki Norrat.

Norra on 2017. aastal Põhjamaade Ministrite Nõukogu eesistujariik. Tegemist on esimese korraga, kui digiteerimise eest vastutavad Põhja- ja Baltimaade ministrid kohtuvad ministrite tasandil. Selleks, et astuda deklaratsiooni sõlmimise järgseid edasisi samme, soovisid Põhja- ja Baltimaade ministrid kaasata Põhjamaade Ministrite Nõukogu, et töötada koos välja kava tulevase töö korraldamiseks, sh olemasolevate koostöövaldkondade rakendamise kaudu.

Muu hulgas soovivad riigid:

• hõlbustada isikukoodide ja elektroonilise tuvastamise kasutamist, et teenuste piiriülene toimimine oleks sujuvam;

• toetada digioskuste liikuvust ja täiustamist;

• edendada 5G-võrgu levikut linnades ja maapiirkondades, et lihtsustada uute ja innovatiivsete teenuste pakkumist;

• tutvustada Põhja- ja Baltimaid uute digilahenduste katsetamisel uuendusliku ja sobiliku keskkonnana;

• propageerida algatusprojekte, mis võiksid viia piirkonna uute tehnoloogiate arendamisel ja kasutuselevõtmisel maailmas juhtpositsioonile;

• tugevdada Põhja- ja Baltimaade häält Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonnas.

Deklaratsioon võeti vastu Oslos toimunud ministrite konverentsil Digital North.

Vaata ka ETV Aktuaalse Kaamera uudist.