130 000 euroga toetatakse rohe- ja digimajandust ning kaasavat sotsiaalset arengut

Kolmapäev, 12 Mai 2021

Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm toetab 2021. aastal koostööprojekte kokku ligi 130 000 euroga. Avaliku sektori koostööd ja tulemuslikkust tõhustavad projektid keskenduvad rohe- ja digimajandusele ning kaasavale sotsiaalsele arengule.

Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm toetab 2021. aastal koostööprojekte kokku ligi 130 000 euroga. Avaliku sektori koostööd ja tulemuslikkust tõhustavad projektid keskenduvad rohe- ja digimajandusele ning kaasavale sotsiaalsele arengule.

Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi poolt 2021. aastal kaasrahastuse saanud koostööprojektides osaleb järgneva aasta jooksul ligi 100 Põhjala ja Balti riikide avaliku sektori töötajat paljudest erinevatest valdkondadest.

„Ehkki Covidi pandeemiast põhjustatud keeruline olukord kahandas tänavust taotluste koguarvu, on enamus laekunud projekte väga hästi ette valmistatud ja kõrge kvaliteediga. Suur osa toetust saanud projektidest keskenduvad rohe- ja digimajandusele ning kaasavale sotsiaalsele arengule Põhja- ja Baltimaade piirkonnas, mis on sobivas vastavuses Põhjamaade Ministrite Nõukogu tulevikuvisioonis 2030 seatud prioriteetsete valdkondadega," märkis programmi koordinaator Madis Kanarbik, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse Tartu filiaali juhataja.

Hea näide mobiilsusprogrammist 2021. aastal toetust saanud projektidest on Rootsi Vänersborgi kommuuni algatatud projekt „Intelligentsed Põhjala-Balti ökosüsteemid“, mida korraldatakse koostöös Tartu ja Daugavpilsi linnaga. See Rootsi-Eesti-Läti projekt seab eesmärgiks digipöörde kohaliku omavalitsuse tasandil, keskendudes erinevatele avaandmete ja e-riigi arenguga seotud valdkondadele ning kodanike kaasamise temaatikale. Projekti siht on tõsta avaliku sektori asutuste töö efektiivsust osalevates linnades, nii et neist saaks Covidi pandeemia järel kohaliku majanduse taastumise eestvedajad, kes panustavad samal ajal ka kodanike kaasamisse ja heaolu kasvu.

Eestist esitatud toetust saanud projektide seas on Välisministeeriumi koostööprojekt Rootsi ja Taaniga, mille eesmärk on strateegilise ja kriisikommunikatsiooni arendamine; Eesti Teadusagentuuri projekt koostöös Islandi ja Taaniga noorte huvi suurendamiseks teaduse ja tehnoloogia valdkondade vastu; Riigikantselei koostööprojekt Norra ja Soomega, mille käigus soovirakse vahetada rohe- ja digipöördega seotud kogemusi; Pärnumaa Omavalitsuste Liidu projekt, mis käsitleb sotsiaalse heaolu ja tervishoiu valdkondade koostööd kohalikul tasandil koostöös Islandi ja Norra kolleegidega; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostööprojekt Norra ja Rootsi avaliku sektori asutustega, mis kannab pealkirja „Roheline ja digitaalne tulevik“ ning seab eesmärgiks rohe- ja digipöördeks tarviliku Põhja- ja Baltimaade võrgustiku rajamise ja kogemuste jagamise.

Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammile laekus 2021. aastal 21 taotlust kogusummas 153 638 eurot. Kõige rohkem taotlusi esitati Leedust ja Eestist (mõlemast kaheksa taotlust), Lätist laekus kolm taotlust ning Soomest ja Rootsist esitati kummastki üks taotlus. Kõik Põhjala ja Balti riigid on toetust saanud projektides seejuures küllaltki võrdselt esindatud, sest igas projektis peavad osalema partnerid vähemalt kolmest riigist. Mobiilsusprogrammi toetuste kogusumma on seekord 129 443 eurot, mis jaguneb 20 projekti vahel. Suurim ühele projektile eraldatud toetuse summa on 9000 eurot, väikseim 1740 eurot.

Rohkem teavet: https://www.norden.ee/et/meist/toetused/avaliku-halduse-mobiilsusprogramm

Täpsem statistika 2021: https://www.nb8grants.org/applications-statistics?type=20

Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi eesmärk on arendada ja tugevdada koostööd avaliku sektori asutuste vahel ning toetada kogemuste vahetust ja võrgustike koostööd kõigil administratiivsetel tasanditel Põhja- ja Baltimaade piirkonnas, et seeläbi suurendada avaliku sektori töö efektiivsust ning tõsta Põhja- ja Baltimaade piirkonna ülemaailmset konkurentsivõimet.


Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid