AVATUD PROJEKTIKONKURSS: piiriüleste digiteenuste projektide rahastamine

Esmaspäev, 06 Detsember 2021
Joshua Sortino / Unsplash

Põhjamaade Ministrite Nõukogu kutsub taotlema rahastust, et viia ellu koostööprojekte konkreetsete piiriüleste digitaalsete algatuste ettevalmistamiseks Põhjamaade ja Balti riikide piirkonnas.

Tähtaeg

Teisipäev, 01.02.2022 kell 23.59

Organisatsioonid

Põhjamaade Ministrite Nõukogu, digitaliseerimine 2017–2024 (MR-DIGITAL)
Põhjamaade Ministrite Nõukogu, tervishoid ja sotsiaalteenused (MR-S)
Põhjamaade Ministrite Nõukogu, kestlik areng (MR-VÆKST)
Põhjamaade Ministrite Nõukogu, haridus ja teadus (MR-U)

Finantsraamistik

3 000 000 Taani krooni (DKK)

2019. aasta augustis leppis Põhjamaade Ministrite Nõukogu kokku ühise visiooni aastaks 2030 (Our Vision 2030), et muutuda aastaks 2030 kõige kestlikumaks ja lõimitumaks piirkonnaks maailmas. Selle visioonidokumendi, aga ka digitaliseerimise eesmärkide (MR DIGITAL) saavutamiseks käivitati 2020. aastal piiriüleste digiteenuste (Cross Border Digital Services, CBDS) programm. Programm on mõeldud suurendama mobiilsust ja lõimitust Põhjamaade ja Balti riikide piirkonnas, ehitades üles ühiste, piiriüleste digiteenustega piirkonda.

Üks selle programmi ehituskividest on CBDS-i fond. Uuenduslikke projekte otsivate avatud projektikonkursside kaudu rahastatakse sellest meetmest aastatel 2021–2024 projekte eesmärgiga anda hoogu digitaalse koostöö algatustele Põhjamaade ja Balti riikide piirkonnas.

Konkursist

Piiriülese digiteenuste alase koostöö tugevdamine Põhjamaade ja Balti riikide piirkonnas on üks Põhjamaade Ministrite Nõukogu piiriülese digiteenuste programmi (CBDS) eesmärkidest. CBDS-i programmi osana on CBDS-i fondi eesmärgiks rahastada avaliku sektori organisatsioonide konkreetsete piiriüleste digitaalsete algatuste ettevalmistavat tegevust Põhjamaade ja Balti riikide piirkonnas. Rahastamiskõlbulikuks tegevuseks võib olla (näiteks, kuid mitte ainult) töötubade korraldamine, lahenduste kontrollimise meetodite arendamine, teabe hankimine ning vajalikud reisid ja konsultatsioonid.

Toetuskõlbulikud projektid peavad näitama oma puutumust ühega kolmest CBDS-i programmi prioriteetsest valdkonnast: välismaal õppimine, välismaal töötamine ja välismaal ettevõtlusega tegelemine. Projekt peaks näitama ka oma puutumust vähemalt ühega Põhjamaade Ministrite Nõukogu vastavatest nõukogudest, milleks on hariduse, arengu ja tervishoiu nõukogu.

Kes võivad kandideerida?

Rahastust võivad taotleda kõik avaliku sektori organisatsioonid Põhjamaade ja Balti riikide piirkonnast, näiteks kohalikud, regionaalsed ja riiklikud valitsusasutused, ülikoolid ja kolledžid, uurimisasutused. Erafirmad võivad olla projekti kaasatud osalistena, osaleda projekti töörühmas või olla projektis tarnijad, tegutsedes omaniku huvides.

Rahastamise kriteeriumid

Kandideerija peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

 • Projekti peab juhtima ja koordineerima mõni avaliku sektori asutus Põhjamaade ja Balti riikide piirkonnast.
 • Osalejaid peab olema vähemalt kahest piirkonna riigist. Eelistatud on algatused, milles on osalisi kolmest või enamast riigist.
 • Projekti rahastamise taotlus võib olla kuni 1 500 000 Taani krooni.
 • Projekti kestus on kuni 1,5 aastat või kuni 2023. aasta keskpaigani.
 • Taotluses peab olema ära näidatud seotus CBDS-i programmi prioriteetidega: välismaal õppimine, välismaal töötamine ja välismaal ettevõtlusega tegelemine.
 • Taotluses peab olema kirjeldatud, kuidas aitab projekt kaasa Põhjamaade Ministrite Nõukogu eesmärkidele „Our Vision 2030“, digitaliseerimise eesmärgile Digital North 2.0 ja vastavatele EL i prioriteetidele.

Eelistatakse projekte,

 • mille eesmärk on töötada välja EL-i grantide projekte (nt programmi Digital Europe Programme, DIGITAL jaoks);mis suudavad näidata olulisust Põhjamaade Ministrite Nõukogu hariduse, kasvu või tervishoiu nõukogu jaoks;
 • mille eelarve on kuni 375 000 Taani krooni;
 • mille kaasfinantseering on vähemalt 25%.

Mis liiki tegevus võib toetust saada?

 • Piiriüleste töötubade korraldamine Põhjamaade ja Balti riikide piirkonnas.
 • Partnerite otsimine konkreetsete projektide algatamiseks või parendamiseks.
 • Lahenduste kontrollimise väljatöötamine ja arendamine.
 • Vajalikud reisid, kohtumised ja konsultatsioonid.
 • Ettevalmistused kandideerimiseks vastavatesse EL-i programmidesse.

Kuidas toetust taotleda?

Taotlus peab sisaldama allkirjastatud taotlusvormi (PDF) ja täieliku eelarve vormi. Pöörake palun tähelepanu sellele, et eelarve peab olema Taani kroonides.

Link ingliskeelsele taotlusvormile

Avalduse esitamisega annate oma nõusoleku selleks, et CBDS-i komisjoni ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu liikmed töötlevad elektrooniliselt seda avaldust ja kõiki selles avalduses sisalduvaid isikuandmeid. Avaldus peab olema esitatud inglise keeles ja see tuleb saata CBDS-i sekretariaati (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.) 2022. aasta 1. veebruari kella 17.00-ks (CET).

Taotluste hindamine

Rahastamise taotluse vaatab läbi hindamiskomisjon, mida juhib CBDS-i sekretariaat ja mille liikmeteks on CBDS-i komisjoni ja Põhjamaade Ministrite Nõukogu liikmed. Hindamiskomisjon esitab ettepaneku kinnitamiseks CBDS-i programmikomisjonile.

Lõpliku otsuse välja valitud taotluste kohta teeb HNG DIGITAL.

CBDS-i programmikomisjoni ettepanekud projektide rahastamiseks tehakse konsensuse alusel. Kui mõni CBDS-i programmikomisjoni liige on taotlejaga kuidagi seotud, siis peab see liige end otsustusprotsessist taandama. Sama kehtib ka HNG-DIGITAL liikete kohta.

Hindamiskriteeriumid:

 • esitatud projekti vastavus projektikonkursi väljakuulutamisel sõnastatud eesmärkidele;
 • sõnastatud eesmärkide, projekti väljundite ja soovitavate tulemuste selgus;
 • projekti uuenduslik iseloom;
 • uute partnerlussuhete loomine ja olemasolevate arendamine Põhjamaade ja Balti riikide piirkonnas;
 • tugev finantsplaan ja rahastusallikate mitmekesisus;
 • seos projekti eesmärkide ja taotluses kirjeldatud meetmete vahel;
 • tulenev positiivne mõju Põhjamaade ja Balti riikide piirkonnale ning koostööle Põhjamaade ja Balti riikide vahel.

Kontaktandmed

CBDS-i programmi sekretariaat asub Norra digitaliseerumisagentuuri (Digdir) juures. Üldised küsimused projektikonkursi, CBDS-i fondi ja CBDS-i programmi kohta võib saata otse sekretariaati: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..


Kontakt

1200px Flag of the Nordic Council 2016

Kertu Kärk

Kommunikatsiooninõunik

tel. +372 627 3100
mob: +372 5691 5287
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

NB! Loe värskemaid uudiseid Põhjalast
Põhjamaade Ministrite Nõukogu kodulehelt
!

Telli uudiskiri

 • Uudised
 • Sündmused
 • Toetuste tähtajad
 • Uurimisraportid