Tallinnas kohtusid lähisuhtevägivalla teemaga tegelevad spetsialistid Põhja- ja Baltimaadest

Reede, 16 Detsember 2022

7.-8. detsembril 2022 toimus soopõhise vägivallaga tegelemise projekti „New ways to tackle gender-based violence“ viimane üritus, mis leidis aset Tallinnas. Ürituse raames tehti ülevaade projekti käigus toimunud tegevustest, tutvustati uuringut, mis käsitles lähisuhtevägivalla olukorda Covid-19 pandeemia ajal Põhja- ja Baltimaades, ning toimusid ümarlaud ja õppevisiit Lastemajja.

Projekti tegevused ja tulemused võttis kokku Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse direktor Christer Haglund, kelle esinemist saab vaadata siit

 DSC06334

Igal riigil oli Covid-19 kriisi ajal vägivallaohvrite kaitsmiseks ja abistamiseks erinev strateegia. Projekti „New ways to tackle gender-based violence” raames toimus uuring, mis analüüsis, millised olid iga Põhja- ja Baltimaade riigi tegevused, statistika ja õppetunnid kriisi ajal.

DSC06378

Antud uuringu tulemusi tutvustas Kaja Södor Turu-uuringute AS-ist 7. detsembril ning seda on võimalik vaadata siit:

Uuringu esitlusel tehtud fotosid saab vaadata siit.

8. detsembril toimunud ümarlaual selgitasid Põhja-ja Baltimaade spetsialistid, kuidas käsitletakse nende päritoluriikides lähisuhtevägivalla juhtumites lapsi - kas tunnistajate või ohvritena. Iga riik tutvustas oma õigusnorme, menetlusõigust ja teenuseid. Kõigil oli jagada nii edulugusid kui ka probleemkohti. Arutleti, kas projekti lõppedes on vaja jätkutegevusi, ja üksmeelne otsus oli, et perevägivalla teemadel on kindlasti vaja jätkata. Island, Rootsi, Eesti ja Läti on valmis jätkuprojekti koordineerima.

Ürituse raames külastati ka Tallinna Lastemaja, mille direktor Anna Frank rääkis nende pakutavatest teenustest. Vaata videot „Mis koht on lastemaja?“.

Lastemaja

Projekti taust

Meie kõigi ühine eesmärk peaks olema võrdne ja kaasav ühiskond, kus kõik elavad head elu. Võrdse ühiskonna üks eeltingimusi on igasuguse soopõhise vägivalla puudumine. See on ka Põhjamaade Ministrite Nõukogu üks prioriteete, mistõttu tegelevad nii Põhja- kui ka Baltimaad efektiivsete meetodite väljatöötamise ja rakendamisega, mis aitaksid välja juurida kõik soopõhise vägivalla vormid. Just sellest tegevusest kasvaski välja projekt „New ways to tackle gender-based violence“.

Projekti eesmärk on pakkuda kogu Põhja- ja Baltimaade spetsialistidele ühist platvormi, kus koostööd teha ja suhelda, et tõsta teadlikkust soopõhise vägivalla kohta, seda ennetada ning pakkuda lähisuhtevägivalla ohvritele suuremat tuge ja turvalisust.

2021. aasta augustis toimus projekti raames rahvusvaheline hübriidkonverents "Domestic Violence – from near and far” , mis leidis samuti aset Tallinnas. Lisaks toimus projekti käigus neli ümarlauda/õppevisiiti Leedus, Lätis, Soomes ja Eestis. 2022. aasta novembris korraldati Eestis ka koolitus, kus toimus kaks loengut: „Mis on trauma“, mille viis läbi psühholoog Kaia Kastepõld-Tõrs, ning „Praktilised näited traumapõhisest ravist õiguskaitseorganisatsioonide praktikas“, mida andis Ask Elklit, Lõuna-Taani ülikooli professor. Kokku osales projekti erinevates tegevustes kohapeal 271 inimest ning konverentsi jälgis veebiülekandena 1400 inimest.

Projekti rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Projekti aitasid käivitada ja kaasrahastada Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, Eesti Vabariigi Justiitsministeerium, Eesti Vabariigi Siseministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Politsei- ja Piirivalveamet ning Prokuratuur.

laste vastu suunatud vägivalla konverentsi jalus vol2


Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid