Põhjamaade Ministrite Nõukogu eesistuja on 2023. aastal Island

Esmaspäev, 02 Jaanuar 2023
David Mark

Põhjamaade Ministrite Nõukogu 2023. aasta eesistujariigi Islandi eelseisvas programmis pööratakse põhitähelepanu rahule, mis on tähtis eeldus ka selleks, et muuta Põhjamaade piirkond keskkonnahoidlikuks, konkurentsivõimeliseks ja sotsiaalselt jätkusuutlikuks. Islandi juhtmõte on: rahu eest seisev jõud.

Venemaa sissetung Ukrainasse on tekitanud uue julgeolekuolukorra, kus Põhjamaade solidaarsus ja koostöö on äärmiselt tähtsad. Island tugevdab Põhjamaade koostööd ja ülendab Põhjamaad rahu poole püüdlemisel teenäitaja rolli.

„Meie erilise tähelepanu all on rahu kui heaolu, inimõiguste ja keskkonnakaitse eeltingimus. Seetõttu osutame Islandi 2023. aasta eesistumise nimetuses Põhjamaade piirkonnale kui rahu eest seisvale jõule. Samuti peame tähtsaks jätkata tööd selle nimel, et saavutada 2030. aastaks meie tulevikupilt keskkonnahoidlikust, konkurentsivõimelisest ja jätkusuutlikust Põhjamaade piirkonnast,” ütleb Islandi peaminister Katrín Jakobsdóttir.

JD5 0716

Islandi peaminister Katrín Jakobsdóttir. Foto: Johannes Jansson

Meie tulevikupildi elluviimise eeltingimus on rahu

Rahu peab olema Põhjamaade koostöö nurgakivi. Island paneb sellele suurt rõhku, toonitades piirkonna rahukeskuste ja teadusasutuste koostöö tähtsust. Oma teadmistele tuginedes saavad Põhjamaad täita diplomaatiliste lahenduste, rahu- ja relvitustamise saadiku osa. Veel korraldab eesistujariik Island Reykjavíkis rahvusvahelise konverentsi, mille tähelepanu keskmes on rahu kui inimõiguste, heaolu ja soolise võrdõiguslikkuse eeltingimus.

Õiglane rohepööre

Programmis on kesksel kohal (läbi ja lõhki) õiglane rohepööre. Rõhku pannakse mereressursside säästvale kasutamisele. Muud käsitletavad põhiküsimused on:
• sooline võrdõiguslikkus ja seotud õigused, pidades eelkõige silmas trans- ja intersoolisi inimesi;
• võrdsed võimalused tööturul osalemiseks;
• Põhjamaade kultuuri- ja kunstimaastiku tugevdamine ning arendamine;
• Põhjamaade ühine poliitika digikeeletehnoloogia valdkonnas;
• Lääne-Põhjamaade tugevdatud koostöö eesistumise ajal.

Üldiselt peab tegevus aitama viia ellu tulevikupilti, mille kohaselt on Põhjamaade piirkond 2030. aastaks kõige jätkusuutlikum ja integreeritum piirkond maailmas. Selle visiooni sõnastasid Põhjamaade peaministrid viis aastat tagasi, ajal, kui Island oli viimati Põhjamaade Ministrite Nõukogu eesistuja ülesannetes.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Islandi eesistumise programmi saab lugeda siit.


Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid