Põhjamaade ja Balti riikide identiteetide ühitamise analüüsi hange

Esmaspäev, 20 Veebruar 2023
NordWood Themes / Unsplash

Põhjamaade Ministrite Nõukogu piiriüleste digiteenuste programm otsib konsultatsioonipartnerit, kes koostaks analüüsi identiteetide ühitamise kohta Põhja- ja Baltimaades. Analüüsi eesmärk on toetada piirkonda siseturul e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalikke usaldusteenuseid käsitleva määruse (eIDAS) ja ühtse digivärava määruse (SDGR) rakendamisel.

Identiteetide ühitamist mõistetakse kui protsessi, mille käigus kontrollitakse välismaal digiteenuse kasutamise korral isiku identiteeti selles riigis varem registreeritud andmete põhjal.

Hanke võitnud konsultatsioonipartner teeb muu hulgas järgmist:

  • koostab põhjaliku aruande identiteetide ühitamise kohta Põhjamaades ja Balti riikides, mis hõlmab nii takistuste kui ka lahenduste tuvastamist ja kirjeldamist;
  • koostab ülevaate asjakohaste andmete kättesaadavusest ja annab riiklikele haldusasutustele ja poliitikakujundajatele soovitusi parimate tavade kohta;'
  • töötab piiriüleste digiteenuste programmi asjaomaste projektidega.

Kavandatava teenuslepinguga hõlmatavate teenuste kulud on kogu lepingu tähtaja jooksul ja selle võimaliku pikendamise ajal maksimaalselt 1 500 000 Taani krooni (v.a. käibemaks).

Loe lähemalt ja esita pakkumine aadressil https://www.norden.org/en/funding-opportunities/contract-analysis-identity-matching-nordic-baltic-region


Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid