Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse uueks direktoriks saab Maria Gratschew

Esmaspäev, 13 Märts 2023
www.norden.org

Maria Gratschew, kellest saab augustis Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse uus direktor, jätkab Põhjamaade ja Eesti vahelise koostöö toetamist ja arendamist.

Gratschew töötas 2022. aastal Viinis Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioonis (OSCE) Poola OSCE eesistumise nõunikuna Rootsi delegatsiooni kaudu. Selles ametis tegi Gratschew koostööd OSCE eesistujamaa Poolaga Kesk-Aasiaga seoses, pidades läbirääkimisi OSCE välioperatsioonide osas ja andes nõu OSCE militaarpoliitika valdkonnas. See on andnud talle mitmeid kogemusi, mida ta oma tulevasel ametikohal saab ära kasutada: 

„Pärast mitmeid aastaid rahvusvahelisel maastikul töötamist on mul viimaks võimalus suunata kogu oma tähelepanu Põhjamaade regioonile, mis on ka minu kodu.Toon endaga kaasa kogemusi maailma eri piirkondadest ja erinevatest organisatsioonidest, mis aitavad minu arvates luua pikaajalisi ja asjakohaseid partnerlussuhteid Eesti ja Põhjamaade vahel. Isiklikul tasandil ootan väga, et näeksin rohkem Eesti imelist tekstiil- ja puitkäsitööd. Kuna mu ema on pärit Soomest, isa Taanist ja vanaisa Karjalast, on selle piirkonna arengul oluline koht minu südames,“ ütleb Gratschew.

30 aastat Põhja- ja Baltimaade koostööd

Põhjamaade Ministrite Nõukogu on teinud koostööd Eesti, Läti ja Leeduga alates 1990. aastate algusest ning tal on esindused kõigis kolmes riigis. Eestis on Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindused Narvas, Tartus ja Tallinnas, kus asub ka peakontor, kus Maria hakkab juhtima käimasolevaid ja uusi algatusi, mis aitavad kaasa demokraatliku ja tugeva Läänemere piirkonna arengule. Selliste algatuste hulka kuuluvad:

• haridus, teadusuuringud ja innovatsioon;
• ettevõtlus, klastrid ja loomemajandus;
• keskkond, kliima ja energia;
• heaoluühiskondade ees seisvad rahvusvahelised probleemid;
• sooline võrdõiguslikkus, sõnavabadus ja sallivus.

Rahvusvaheline kogemus ja tugevad koostööoskused

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esindus juhib projekte ja programme, mis arenevad ja muutuvad vastavalt ajale ja piirkonnas parasjagu aset leidvatele sündmustele. Seega on Põhjamaade Ministrite Nõukogu peasekretäri Karen Ellemanni jaoks esmatähtis vajadus kindla käega juhi järele, kellel on rahvusvahelised kogemused ja hea koostööoskus, ning ta tervitab Mariat soojalt:

„Mul on väga hea meel, et oleme suutnud meelitada Maria meie Eesti esinduse direktoriks. Marial on rikkalik rahvusvahelise töö kogemus ja ta on väga hästi kursis probleemidega, millega me Balti riikides tegeleme. Tervitan Mariat südamest ja loodan teda veelgi paremini tundma õppida.“ Maria leping on sõlmitud viieks aastaks ja seda on võimalik kolmeks aastaks pikendada. Ta astub ametisse 2. augustil 2023, võttes ametiposti üle Christer Haglundilt, kes lahkub pärast kaheksa aastat kestnud ametiaega.


Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid