Rändekonverents: esinejad

norden migrakonf veeb header est

 

Kuupäev: 18. märts 2020
Kellaaeg: 10.00 - 13.00
Toimumisviis: digitaalne
Keel: Inglise

 

alho rolle cv mv 720x540

Riina Solman

Eesti Vabariigi rahvastikuminister

Riina Solman on Eesti Vabariigi rahvastikuminister. Varasemalt on Solman töötanud Eesti Energias ning Rahandus- ja Justiitsministeeriumis meedia- ja kommunikatsioonijuhina ning Kaitseministeeriumis ministri nõunikuna.  Lisaks on Solman teinud vabatahtlikku tööd Oleviste Hoolekande juhina.
2009. aastal anti talle UNICEFi Sinilinnu tiitel ja 2010. aastal oli Solman vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise Eesti hea tahte saadik Euroopas.

Riina Solman avab konveretsi.

720x540 Risto E Penttilä

Raul Eamets

professor, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan, Tartu Ülikool

Raul Eamets on Tartu Ülikooli professor ning sotsiaalteaduste valdkonna dekaan. Eametsa peamised huvid seotud tööturu paindlikkusega, näiteks tööturu voog, kindel sisenemine ja lahkumine, haridusökonoomika, tööturu kaitstud paindlikkus (flexicurity), tööhõive kaitse ja tööpoliitika. Eametsa artikleid on avaldatud publikatsioonides nagu European Journal of Industrial Relations, Transfer ja Baltic Journal of Economics.

Raul Eamets on konverentsi moderaator.

alho rolle cv mv 720x540

Rolle Alho

Soome Akadeemia järeldoktorant, Helsingi Ülikooli Rootsi Sotsiaalteaduste Keskus, Soome

Rolle Alho on Soome Akadeemia järeldoktorant, Oma teadusuuringutes keskendub ta rände, etniliste suhete ja tööturgude kohtumispaikadele. Alho vastutab Helsingi ülikoolis kahe tema loodud magistriõppe kursuse õpetamise eest: immigratsioonipoliitika ja töösotsioloogia. Samuti on Alhol käsil kolme aasta pikkune projekt "Kelle huvid",  mis on võrdlev uuring ametiühingute suhtumisest rändele ja sisserändajatele Soomes, Iirimaal ja Portugalis.

Lisaks on Alho läbi viinud uurimusi ja pidanud loenguid järgmistel teemadel: ajutine ränne, riikidevahelised suhted, ränne ja sotsiaalkindlustus, multikultuursus, globaliseerumine ja rahvusvaheline üliõpilaste liikuvus.

720x540pxl Välisminister Marina Kaljurand 25528444880

Olle Järv

akadeemia teadur, Helsingi Ülikool, Eesti/Soome

Olle Järv on Helsingi Ülikooli akadeemia teadur. Järvel on jagatud doktorikraad Tartu ülikoolist ja Genti ülikoolist inimgeograafias ja regionaalplaneerimises. Inimgeograafina keskenduvad tema laialdased interdistsiplinaarsed uurimishuvid inimese mobiilsusele ruumilises, ajalises ja sotsiaalses kontekstis üksikisikust koondtasandini. Järve huvitab eriti see, kuidas suurandmeid nagu mobiiltelefonide ja sotsiaalmeedia andmeid saab kasutada individuaalse ruumilise mobiilsuse ja käitumise uurimiseks ning kuidas saadud infot tõlgendada ja rakendada ruumiplaneerimisel ja -poliitikas. Praegu töötab Järv uue projektiga “Tracing Interactions and Mobilities Beyond State Borders: Towards New Transnational Spaces (BORDERSPACE)”.

720x540pxl martin kodar

Saara Pellander

Soome Migratsiooniinstituudi juhataja, Soome

Dr Pellander on Soome Migratsiooniinstituudi direktor ning Soome rahvussuhete ja rahvusvahelise rände uurimise seltsi esimees. Pellander oli ka Tampere kõrgemate sotsiaaluuringute instituudi stipendiaat. Ta kaitses doktoritöö Soome pererände reguleerimise kohta 2016. aastal (poliitiline ajalugu, Helsingi ülikool, Soome). Pärast doktoritöö kaitsmist töötas ta Soome Akadeemias järeldoktorina uurimistööde konsortsiumis GLASE - Multi-layered borders of global security (ülemaailmse julgeoleku mitmekihilised piirid), kus Pellander uuris sisserändajate igapäevaseid kogemusi turvalisuse ja rändega. Enne GLASE uurimusega liitumist töötas ta teadurina ELi rahastatud uurimisprojektis EUBORDERSCAPES. Ta on olnud külalisuurija Rootsis Stockholmi ülikoolis (2010) ja Saksamaal Frankfurdis Goethe ülikoolis (2018). Pellanderi keskseteks uurimisteemadeks on sugu ja ränne, intersektsionaalsus, igapäevane ränne, perekonna taasühinemine, abieluränne ja Põhjamaade heaoluriik. Tema uurimistöid on avaldatud rahvusvahelistes ajakirjades nagu Journal for Ethnic and Migration Studies, Citizenship Studies, Political Geography; NORA ja Journal of Family Issues.

Donatas Burneika 720x540 

Uffe Palludan

Asutaja  ja direktor, Palludan Future (Palludan Fremtidsforskning), Denmark

Uffe Palludan on ettevõtte Palludan Fremtidsforskning (Palludan Future) asutaja ja direktor. Palludan on omandanud majandusteaduse magistrikraadi Kopenhaageni ülikoolist. Ta on spetsialiseerunud regionaalarengule, transpordile ja tulevikuanalüüsidele ning kirjutanud mitmeid raamatuid heaoluriigi, transpordi ning Øresundi ja Läänemere piirkonna teemadel. Lisaks raamatutele on Palludan avaldanud üle 100 tulevikuanalüüsi avaliku ja erasektori klientidele Taanis ja Rootsis ning on tunnustatud esineja nii Põhjamaades kui ka Euroopas. Palludan on olnud Kopenhaageni lennujaamade ja Kopenhaageni sadama strateegiline nõustaja. Tema varasema töökogemuse hulka kuulub ka AKF - kohaliku omavalitsuse teadusinstituut, Taani riigiraudtee, Kopenhaageni Ettevõtlus kool (Copenhagen School of Business), Taani rahandusministeerium, CIFS - Kopenhaageni tulevikuuuringute instituut ning nii Malmö kui ka Kopenhaageni linna teadusuuringute direktori ametikoht.

Christian Berg

Jussi Jauhiainen

geograaf, geograafiaprofessor, Turu Ülikool, Tartu Ülikool Soome

Jussi S. Jauhiainen on Turu ülikooli geograafiaprofessor, linna- ja regionaalarengu ekspert ning külalisprofessor Tartu ülikoolis, kus ta on töötanud enam kui veerand sajandit.

Konverentsil kõneleb Jauhiainen Eesti ja Soome vahelisest piiriülesest koostööst.

576px Gunvor Kronman

Tiit Tammaru

akadeemik, linna- ja rahvastikugeograafia professor, Tartu Ülikool, Eesti

Tiit Tammaru on eesti geograaf, Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor ning Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik. Tema teadusuuringute huvide hulka kuuluvad ränne, etniline segregatsioon eri eluvaldkondade vahel (perekond, elukoha naabruskond, töökoht), seosed sotsiaalse ebavõrdsuse ja sotsiaalmajandusliku segregatsiooni vahel, samuti võrdlevad segregatsiooniuuringud.

Donatas Burneika 720x540 

Donatas Burneika

professor, inimgeograafia ja demograafia instituudi juhataja, Vilniuse Ülikool, Leedu

Donatas Burneika on Inimgeograafia Instituudi juhataja ja Leedu ühiskonnauuringute keskuses demograafia vanemteadur. Ta on Vilniuse ülikooli geograafia ja maakorralduse osakonna professor ning ta on nimetatud Leedu Regionaaluuringute Assotsiatsiooni suursaadiku autiitel.

mikko lagerspetz 720x540

Jonas Wendel

Osakonna juht, peasekretäri büroo, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Taani

Jonas Wendel on Põhjamaade Ministrite Nõukogu sekretariaadi osakonna juht. Enne Põhjamaade Ministrite Nõukogus alustamist oli Wendel Rootsi suursaadik KRDV-s (Põhja-Korea), kus tema peamisteks ülesanneteks oli Põhjamaade, USA, Austraalia ja Kanada esindamine. Ta on olnud ministri kohusetäitja Rootsi saatkonnas Helsingis;
majandus- ja Euroopa asjade nõunik Rootsi suursaatkonnas Pariisis ning välisminister Bildti ELi-kohtumiste asedirektor ja peakordinaator Stockholmi välisministeeriumi Euroopa asjade osakonnas.
Ta on töötanud Stockholmi välisministeeriumis Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika osakonnas ning esinduse kohusetäitjana Rootsi suursaatkondades Marokos ja Teheranis.

Donatas Burneika 720x540 

Zaiga Krisjane

professor, Läti Ülikooli geograafia ja maateaduste teaduskonna dekaan, Läti

Dr Zaiga Krisjane on Läti ülikooli geograafia ja maateaduste teaduskonna professor ja dekaan. Tal on ulatuslik teadustöö kogemus nii riiklikul kui ka EL-i tasandil rändeuuringute ning linna- ja rahvastikugeograafia alal. Tema teadusala Läti teadusnõukogus on sotsiaal- ja majandusgeograafia ja ta on ka Läti Teaduste Akadeemia korrespondentliige.  Krisjane on peauurija projektis “Towards sustainable development and inclusive society in Latvia: response to demographic and migration challenges (DemoMig)”, mis on osa Läti riiklikust uurimusprogrammist: “Latvian heritage and future challenges for the country's sustainability” (2018-2021). Zaiga Krisjane oli tiimijuht Horizon2020 rahastatud projektis “YMOBILITY - Youth mobility: maximising opportunities for individuals, labour markets and regions in Europe” (2015-2018). Ta oli Euroopa Komisjoni rahastatavate teadusprojektide konsultant. Oma töö eest riikidevahelise rände uuringute valdkonnas on Krisjane saanud Bambergi ülikooli (Saksamaa) Alexander von Humboldti kogenud teadlaste stipendiumi (2011-2013).

christer

Christer Haglund

Direktor, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis, Eesti

Enne Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse juhiks asumist 2015. aastal töötas Christer Haglund 14 aastat Soome Välisministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhina ja oli meediajuht Soome eesistumise ajal Euroopa Liidus.
2000. aastal asus Haglund tööle lennundusettevõtte Finnair korporatiivkommunikatsiooni asepresidendina ja oli lennufirma juhatuse liige. 2011. aastal asus ta tööle Soome messikeskuse tegevjuhina.

 

migra jalus