Rändekonverents: esinejad

norden migrakonf veeb header est

 

SÜNDMUS ON EDASI LÜKATUD, UUS KUUPÄEV 18. SEPTEMBER!

Kuupäev: 18. märts 2020
Kellaaeg: 10.00 - 18.00
Toimumiskoht: Eesti kunstimuuseum KUMU, Weizenbergi 34/ Valge 1, Tallinn
Keel: Inglise, Eesti (sünkroontõlge)

* Kõnelejate nimekiri on täiendamisel 

alho rolle cv mv 720x540

Riina Solman

Eesti Vabariigi rahvastikuminister

Riina Solman on Eesti Vabariigi rahvastikuminister. Varasemalt on Solman töötanud Eesti Energias ning Rahandus- ja Justiitsministeeriumis meedia- ja kommunikatsioonijuhina ning Kaitseministeeriumis ministri nõunikuna.  Lisaks on Solman teinud vabatahtlikku tööd Oleviste Hoolekande juhina.
2009. aastal anti talle UNICEFi Sinilinnu tiitel ja 2010. aastal oli Solman vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise Eesti hea tahte saadik Euroopas.

Riina Solman avab konveretsi teise osa.

720x540pxl Välisminister Marina Kaljurand 25528444880

Urmas Reinsalu (TBC)

Minister of Foreign Affairs of the Republic of Estonia

Urmas Reinsalu on poliitik ja Eesti Vabariigi välisminister alates 29. aprillist 2019. Reinsalu on olnud ka Eesti Vabariigi justiitsminister (2015–2019) ja kaitseminister (2012–2014). Ta oli 12. ja 11. Riigikogu liige.

Urmas Reinsalu avab konverentsi esimese osa.

alho rolle cv mv 720x540

Rolle Alho

Soome Akadeemia järeldoktorant, Helsingi Ülikooli Rootsi Sotsiaalteaduste Keskus, Soome

Rolle Alho on Soome Akadeemia järeldoktorant, Oma teadusuuringutes keskendub ta rände, etniliste suhete ja tööturgude kohtumispaikadele. Alho vastutab Helsingi ülikoolis kahe tema loodud magistriõppe kursuse õpetamise eest: immigratsioonipoliitika ja töösotsioloogia. Samuti on Alhol käsil kolme aasta pikkune projekt "Kelle huvid",  mis on võrdlev uuring ametiühingute suhtumisest rändele ja sisserändajatele Soomes, Iirimaal ja Portugalis.

Lisaks on Alho läbi viinud uurimusi ja pidanud loenguid järgmistel teemadel: ajutine ränne, riikidevahelised suhted, ränne ja sotsiaalkindlustus, multikultuursus, globaliseerumine ja rahvusvaheline üliõpilaste liikuvus.

Konverentsil tutvustab Rolle Alho oma uut raamatut  'Mobility, migration and transnational connections between Estonia and Finland'.

720x540pxl Välisminister Marina Kaljurand 25528444880

Olle Järv

järeldoktorant, Helsingi Ülikool, Eesti/Soome

Olle Järv on Helsingi Ülikooli järeldoktorant. Järvel on jagatud doktorikraad Tartu ülikoolist ja Genti ülikoolist inimgeograafias ja regionaalplaneerimises. Inimgeograafina keskenduvad tema laialdased interdistsiplinaarsed uurimishuvid inimese mobiilsusele ruumilises, ajalises ja sotsiaalses kontekstis üksikisikust koondtasandini. Järve huvitab eriti see, kuidas suurandmeid nagu mobiiltelefonide ja sotsiaalmeedia andmeid saab kasutada individuaalse ruumilise mobiilsuse ja käitumise uurimiseks ning kuidas saadud infot tõlgendada ja rakendada ruumiplaneerimisel ja -poliitikas. Praegu töötab Järv uue projektiga “Crossing Social and Spatial Borders as an Everyday Life: Big Data to Reveal Transnational People, Their Mobilities and Spaces”.

Konverentsil keskendub Järv piiriülesele liikumisele, rände suundadele ja uutele uurimismeetoditele Euroopas ja Põhjamaades.

720x540pxl martin kodar

Tuomas Martikainen

Soome Migratsiooniinstituudi juhataja, Soome

Tuomas Martikainen on Soome Migratsiooniinstituudi juhataja. Oma töös keskendub ta sisserändajate integratsioonile ja religiooni rollile rändes. 

Konverenstil modereerib Martikainen paneelarutelu, kus keskendutakse Rolle Alho uue raamatu "Mobility, Migration and Transnational Connections between Estonia and Finland" sisule.

720x540 Risto E Penttilä

Raul Eamets

professor, sotsiaalteaduste valdkonna dekaan, Tartu Ülikool

Raul Eamets on Tartu Ülikooli professor ning sotsiaalteaduste valdkonna dekaan. Eametsa peamised huvid seotud tööturu paindlikkusega, näiteks tööturu voog, kindel sisenemine ja lahkumine, haridusökonoomika, tööturu kaitstud paindlikkus (flexicurity), tööhõive kaitse ja tööpoliitika. Eametsa artikleid on avaldatud publikatsioonides nagu European Journal of Industrial Relations, Transfer ja Baltic Journal of Economics.

Raul Eamets on konverentsi moderaator.

Christian Berg

Jussi Jauhiainen

geograaf, geograafiaprofessor, Turu Ülikool, Tartu Ülikool Soome

Jussi S. Jauhiainen on Turu ülikooli geograafiaprofessor, linna- ja regionaalarengu ekspert ning külalisprofessor Tartu ülikoolis, kus ta on töötanud enam kui veerand sajandit.

Konverentsil kõneleb Jauhiainen Eesti ja Soome vahelisest piiriülesest koostööst.

576px Gunvor Kronman

Tiit Tammaru

akadeemik, linna- ja rahvastikugeograafia professor, Tartu Ülikool, Eesti

Tiit Tammaru on eesti geograaf, Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor ning Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik. Tema teadusuuringute huvide hulka kuuluvad ränne, etniline segregatsioon eri eluvaldkondade vahel (perekond, elukoha naabruskond, töökoht), seosed sotsiaalse ebavõrdsuse ja sotsiaalmajandusliku segregatsiooni vahel, samuti võrdlevad segregatsiooniuuringud.

Konverentsil kõneleb Tammaru Soomes elavatest Eestlastest, piiriülesest liikuvusest ja tagasirändest.

Donatas Burneika 720x540 

Donatas Burneika

professor, inimgeograafia ja demograafia instituudi juhataja, Vilniuse Ülikool, Leedu

Donatas Burneika on Inimgeograafia Instituudi juhataja ja Leedu ühiskonnauuringute keskuses demograafia vanemteadur. Ta on Vilniuse ülikooli geograafia ja maakorralduse osakonna professor ning ta on nimetatud Leedu Regionaaluuringute Assotsiatsiooni suursaadiku autiitel.

Konverentsil kõneleb Burneika Leedu rändesuunadest ja neid mõjutavatest struktuurilistest teguritest.

mikko lagerspetz 720x540

Mikko Lagerspetz

professor, Turu Akadeemia, Soome

Mikko Lagerspetz on Soome Turu ülikooli sotsioloogiaprofessor. Ta on varem töötanud Eesti Humanitaarinstituudis ja Tallinna ülikoolis ning oli aastatel 1998-2003 Eesti Sotsioloogide Liidu president. Suur osa tema teaduslikust tööst on seotud kodanikuühiskonna arenguga Eestis, laiemalt Kesk- ja Ida-Euroopas.

Lagerspetz osaleb konverentsil Rolle Alho uue raamatu "Eesti ja Soome mobiilsus, ränne ja riikidevahelised ühendused" arutelu paneelis.

Donatas Burneika 720x540 

Zaiga Krisjane

professor, Läti Ülikooli geograafia ja maateaduste teaduskonna dekaan, Läti

Dr Zaiga Krisjane on Läti ülikooli geograafia ja maateaduste teaduskonna professor ja dekaan. Tal on ulatuslik teadustöö kogemus nii riiklikul kui ka EL-i tasandil rändeuuringute ning linna- ja rahvastikugeograafia alal. Tema teadusala Läti teadusnõukogus on sotsiaal- ja majandusgeograafia ja ta on ka Läti Teaduste Akadeemia korrespondentliige.  Krisjane on peauurija projektis “Towards sustainable development and inclusive society in Latvia: response to demographic and migration challenges (DemoMig)”, mis on osa Läti riiklikust uurimusprogrammist: “Latvian heritage and future challenges for the country's sustainability” (2018-2021). Zaiga Krisjane oli tiimijuht Horizon2020 rahastatud projektis “YMOBILITY - Youth mobility: maximising opportunities for individuals, labour markets and regions in Europe” (2015-2018). Ta oli Euroopa Komisjoni rahastatavate teadusprojektide konsultant. Oma töö eest riikidevahelise rände uuringute valdkonnas on Krisjane saanud Bambergi ülikooli (Saksamaa) Alexander von Humboldti kogenud teadlaste stipendiumi (2011-2013).

Konverentsil annab Krisjane ülevaate Läti rändekogemusest.

mikko lagerspetz 720x540

Sigrid Kaasik-Krogerus

lektor, Helsingi Ülikool, Soome

Sigrid Kaasik-Krogerius on eesti keele ja kultuuri lektor Helsingi Ülikooli soome, soome-ugri ja skandinaavia uuringute osakonnas. Ta on töötanud Euroopa teadusnõukogu rahastatud uurimisprojektis "Legitimation of European Cultural Heritage and the Dynamics of Identity Politics in the EU" (EUROHERIT). Aastatel 2015‒2018 töötas ta Helsingi ülikooli Aleksanteri instituudis Erasmus+ rahastatud Jean Monnet mooduliga "East within Europe". Kaasik-Krogerus on spetsialiseerunud meediale ja kommunikatsioonile, identiteedipoliitikale, kultuuripärandile ja Euroopa uuringutele EL-i ning eriti Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kontekstis.

Konverentsil osaleb Kaasik-Krogerius Soome-Eesti rändesuhetele keskenduvas paneelis.

Donatas Burneika 720x540 

Uffe Palludan

Asutaja  ja direktor, Palludan Future (Palludan Fremtidsforskning), Denmark

Uffe Palludan on ettevõtte Palludan Fremtidsforskning (Palludan Future) asutaja ja direktor. Palludan on omandanud majandusteaduse magistrikraadi Kopenhaageni ülikoolist. Ta on spetsialiseerunud regionaalarengule, transpordile ja tulevikuanalüüsidele ning kirjutanud mitmeid raamatuid heaoluriigi, transpordi ning Øresundi ja Läänemere piirkonna teemadel. Lisaks raamatutele on Palludan avaldanud üle 100 tulevikuanalüüsi avaliku ja erasektori klientidele Taanis ja Rootsis ning on tunnustatud esineja nii Põhjamaades kui ka Euroopas. Palludan on olnud Kopenhaageni lennujaamade ja Kopenhaageni sadama strateegiline nõustaja. Tema varasema töökogemuse hulka kuulub ka AKF - kohaliku omavalitsuse teadusinstituut, Taani riigiraudtee, Kopenhaageni Ettevõtlus kool (Copenhagen School of Business), Taani rahandusministeerium, CIFS - Kopenhaageni tulevikuuuringute instituut ning nii Malmö kui ka Kopenhaageni linna teadusuuringute direktori ametikoht.

Uffe Palludan on välja töötanud Øresundi visiooni. Konverentsil tutvustab ta kuulajatele, mida on Soomel ja Eestil Øresundi juhtumist õppida.

mikko lagerspetz 720x540

Claes Håkansson

Nõunik, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Taani

Claes Håkansson töötab Põhjamaade Ministrite Nõukogus vanemnõunikuna ning on sealse liikumisvabaduse nõukogu meeskonna juht. Claes on vastutav nõukogu töö korraldamise ja arendamise eest. Ta on teabeteenuse Øresunddirekti üks asutajatest ning on panustanud piirkondliku piiriülese koostöö arendamisse Øresundi Komitees (nüüd tuntud kui Greater Copenhagen). Huvitava tõigana võib esile tuua selle, et majandusalase magistrikraadiga Claes on 15 aastat oma elust veetnud Malmö ja Kopenhaageni vahel liikudes

Konverentsil kõneleb Claes Håkansson piiritõketest.

 

migra jalus