Konverents „Sõjapõgenike vastuvõtmisest kriisiolukorras lõimumiseni kohalikul tasandil“

ForIn Linkedin page cover 1

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis koos Eesti kultuuriministeeriumi, Tartu ülikooli, Tartu Welcome Centre'i, Tartu linna, Rootsi saatkonnaga Eestis ning UNHCRi esindustega Põhjamaades ja Balti riikides korraldavad 27. mail 2022 Eesti Rahva Muuseumis Tartus rahvusvahelise konverentsi „Hädaolukorras vastuvõtust kohalikul tasandil lõimumiseni: parimad tavad Põhjamaades ja Balti riikides“.

Konverents võimaldab osalejatel jagada põgenike ja sisserändajate lõimimise kogemusi Põhjamaades ja Balti riikides. Lõimumisprobleemide olulisusest on andnud tõestust Ukrainas alanud sõjale järgnenud suur põgenike laine. Põhjamaade ja Balti riikide valitsuste, kohalike MTÜde ja avaliku sektori organisatsioonide esindajad tutvustavad oma koduriikide ja -organisatsioonide praktilist teadmist ning üldisi andmeid sisserände ja lõimumise kohta. Järgneb ühisarutelu. Konverents toimub hübriidvormis, tänu millele saab osaleda nii vahetult kohapeal kui ka veebi teel.

Konverents toimub Põhjamaade ja Balti riikide 2022.–2023. aasta projekti FOR-IN raames. Projekti eesmärk on toetada põgenike ja sisserändajate kohalikku ellu lõimumist riigipõhiste valdkonnaüleste koostöömudelite ja Põhja-Balti piirkonna spetsialistide võrgustiku loomise abil. Põgenike ja sisserändajate kohalikku ellu lõimimine on Balti riikides, Põhjamaades ja mujalgi juba pikka aega prioriteet olnud. Põhjamaade ja Balti riikide kogemused põgenike vastuvõtmisel ning sihtriigis nende lõimumise toetamisel on väga väärtuslikud. Tänu projektile on Põhjamaadel ja Balti riikidel võimalik üksteiselt õppida ning rakendada saadud teadmisi kohalikul tasandil igapäevaellu.

Projekti on ette valmistanud ja käivitanud Põhjamaade Ministrite Nõukogu, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR), Eesti kultuuriministeerium, haridus- ja teadusministeerium ja mitu teist koostööpartnerit.

Vaata konverentsi järele siit:

Konverentsi programm

FORIN conf korraldajad final