Euroopa Liidu energialiidu käivitamine ja mõjud Põhjamaades ja Balti riikides

 

Aeg: 11.-12. mai 2016
Koht: Nordic Hotel Forum, Tallinn, Estonia
Keel: inglise
Sihtrühmad: eksperdid, ametnikud, poliitikakujundajad, ettevõtjad ja avalikud huviorganisatsioonid, kes töötavad energiatõhususe ja madala süsinikuga majandusega, aga ka haldussüsteemidega
Osavõtt: registreerumine on lõppenud

Põhjamaade Ministrite Nõukogu energiapoliitika vanemametnike komitee algatatud konverentsi eesmärgiks on arutleda Euroopa Liidu (EL) energialiidu väljavaadete ja elluviimise võimaluste üle Põhjamaades ja Balti riikides. Korraldajad soovivad toetada tarkade otsuste tegemist ning õhutada piirkondlikule koostööle.

Euroopa liigub madala süsinikuga majanduse suunas, mille oluliseks nurgakiviks on kliimasõbralik ja usaldusväärne energiavarustus. Energialiidu mõte on luua raamistik, mis aitab liikmesriikidel saavutada ELi seatud kliima- ja energiaeesmärke aastaks 2030. Käesoleva aasta sügiseks on oodata taastuvenergia ja energiatõhususe suuniste valmimist ning selles dünaamilises energiapoliitikate kujundamise etapis tekkis Põhjamaadel ja Balti riikidel huvi vahetada üksteisega kogemusi ja mõtteid riiklike ja piirkondlike plaanide elluviimisel.

Konverents "Energialiidu käivitamine ja mõjud" keskendub energialiidu käivitamisele, väljavaadetele ning mõjudele Põhjamaades ja Balti riikides. Kaasame laialdase ja pädeva ringi eksperte, riigiteenistujaid ja ettevõtjaid, et arutleda parimate taastuvenergia ja energiatõhususe poliitikate üle:

  • Kuidas näevad Põhja- ja Baltimaade valitsused energiapoliitikate arengut aastaks 2030?
  • Millised on (olnud) kõige tulemuslikumad energiatõhususe poliitikad Põhja- ja Baltimaades?
  • Taastuvate energiaallikate väljavaated turumuutuste ja madalate nafta hindade valguses?
  • Kuidas luua kestlikke regulatsioone 2030 eesmärkide saavutamiseks?
  • Piirkondliku koostöö tähtsus? Turu roll? Uus haldussüsteem?
  • Uus majandusmudel?

Neil teemadel võtavad teiste seas sõna Ute Collier Rahvusvahelisest Energiaagentuurist, Mårten Westrup Euroopa Komisjonist, Jean Arnold Vinois Jacques Delors Institute'ist ning mitmed valitsusasutuste esindajad.

Korraldajad soovivad, et eksperdid ja ametnikud leiaksid sellelt konverentsilt abi parimate regulatsioonide loomises ja otsuste mõjude hindamisel ning pakume poliitikate võrdlusanalüüsi. Ettevõtjatele soovime pakkuda ülevaadet energiapoliitika suundumustest ja turgude kujunemisest.

Konverentsi aitab korraldada EV Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Teemade valikus on osalenud mitmed Põhjamaade ja Balti riikide valitsusasutused.