Põhja-Balti energiakonverents: Energiatarned ELi rohelises kokkuleppes

greendeal est

29. juunil kohtuvad ELi energiavolinik, Põhja- ja Baltimaade asutuste tippjuhid ning piirkondlikud energiaettevõtjad, et arutada ELi rohelise kokkuleppe energiatarnekavu.

Euroopa rohelise kokkuleppe raames on määratletud uued probleemid ja poliitikasuunad. Kuhu asetuvad praegu Põhja- ja Baltimaad? Milline on energiavaldkonna peamiste poliitiliste lahenduskavade väljavaade 2030. ja 2050. aastaks?

Sündmuse teemakohastel sissejuhatavatel lühiseanssidel, kuhu on teiste seas kaasatud Rahvusvaheline Energiaagentuur, Wind Energy Europe, Eesti Energia ja PowerUp Technologies, antakse ülevaade Euroopa rohelise kokkuleppe peamistest ja poliitiliselt väga asjakohastest tegevuskavadest. Seejärel on kavas poliitikaarutelu ELi energiavoliniku Kadri Simsoni, Leedu energeetikaministri Dainius Kreivysi, energiaettevõtete Equinor ja Ørsted esindajate ning Eesti ja Soome energeetikavaldkonna tippjuhtidega.

Tegemist on väga ajakohase aruteluga, kuna 2021. aasta keskpaigast oodatakse uusi ettepanekuid paketi „Fit for 55“ raames.

Broneerige oma kalendrites 29. juuni kl 10.00–12.30 (EEST) ja registreeruge osalemislingi saamiseks siin.

Sündmuse täieliku, ingliskeelse ajakava leiate siit.

Korraldab Põhjamaade Ministrite Nõukogu.