Energy delivery in the EU Green Deal /Energiatarned ELi rohelises kokkuleppes

GREENDEAL

 

European Green Deal defined new challenges and direction of policies. Where are the Nordic and Baltic states now? What is the outlook in major policy responses in the energy area towards 2030 and 2050? Join us online on June 29th at 10.00 - 12.30 EEST and find out.

The event will provide insight into major and highly policy relevant roadmaps in the European Green Deal in the short topical warm-up sessions featuring among other IEA, Wind Energy Europe, Eesti Energia, PowerUp Technologies and a policy discussion with EU Energy Commissioner, Lithuanian minister of Energy, energy companies Equinor and Ørsted, and Estonian and Finnish top energy administration.

The full programme time schedule and participation link will be sent to your e-mail.

 
 
greendeal est

 

Euroopa rohelise kokkuleppe raames on määratletud uued probleemid ja poliitikasuunad. Kuhu asetuvad praegu Põhja- ja Baltimaad? Milline on energiavaldkonna peamiste poliitiliste lahenduskavade väljavaade 2030. ja 2050. aastaks? Liitu meiega veebiülekande kaudu, mis toimub 29. juunil kell 10.00 kuni 12.30.

Sündmuse teemakohastel sissejuhatavatel lühiseanssidel, kuhu on teiste seas kaasatud Rahvusvaheline Energiaagentuur, Wind Energy Europe, Eesti Energia ja PowerUp Technologies, antakse ülevaade Euroopa rohelise kokkuleppe peamistest ja poliitiliselt väga asjakohastest tegevuskavadest. Seejärel on kavas poliitikaarutelu ELi energiavoliniku, Leedu energeetikaministri, energiaettevõtete Equinor ja Ørsted esindajate ning Eesti ja Soome energeetikavaldkonna tippjuhtidega.

Täielik ajakava ning osalemise link saadetakse osalejatele e-kirjaga. 

 

 

*
*
*
*
*