Kuula saateid Põhjamaade tulevikumajandusest

Photo by Josh Power /Unsplash

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis käivitas 2021. aasta hiliskevadel  ingliskeelsete podcastide sarja „Nordic Sustainable Economy“, kus arutletakse, millele toetub kestlik majandussüsteem ning mis rolli mängib seal ring- ja biomajandus.

Sageli nähakse majandust muust keskkonnast sõltumatu nähtusena. See toimiks justkui vaakumis, kus olulised näitajad on kasvukiirus, intressimäärad, uued tehnoloogiad ja tooted. Aga tegelikult on majandusküsimused keskkonnaküsimused, sest kui ökosüsteem on kriisis, pole ka majandusel pikka pidu. Lisaks keskkonnale toetub majandus ka paljudele muudele teguritele: haridus, rahvaste ränne, noorte valikud, toidusüsteem. Näiteks pole majandust võimalik edendada, kui toidu kasvatamine ja selle pakkumine veab toidusüsteemi kriisi ja ei toeta inimeste tervist. 

Praegust olukorda ja suundumusi arvestades on taskuhäälingu formaat sobivaim, et oluliste teemadega inimesteni jõuda. Algselt vaid keskkonnateemasid käsitlema pidanud saatesari muutus laiemaks vaateks majanduse järjepidevusele. Kokku valmib saatesarja jooksul üheksa podcasti, mis kajastavad eri vaateid kestliku majandussüsteemi alustaladest kodu- ja Põhjamaiste saatekülaliste esituses.