Maale elama?

Reede, 22 Oktoober 2021

Elanikkond maal järjest väheneb, mistõttu mõtlevad paljud ettevõtjad ja poliitikud üha rohkem sellele, kuidas muuta maapiirkondi atraktiivsemateks, et inimesed sinna elama ja töötama läheks. Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse uus ingliskeelne podcast “Country Road, Take Me Home?” keskendubki maal elamise võludele ja valudele ning arutleb, kas linnastumine on probleem, millega peaks tegelema.

„Põhja- ja Baltimaades on täheldatud pikaajalist linnastumistrendi – elanikkond on koondunud suurematesse linnaasulatesse. Iga mõne aja tagant kerkib teema teravalt üles ning saame lugeda selle kohta, et meil on vaja rohkem inimesi – sh just noori – maapiirkondadesse. Taskuhäälingu saadet planeerides oli meie eesmärk saada teada, kas ja miks on see üldse teema, millest me peaksime rääkima. Lisaks soovime anda ülevaate maapiirkondade hetkeolukorrast ning tuua esile häid näiteid, lahendusi ja tegutsemisviise Põhjamaadest, “ kommenteeris saadet Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse nõunik Andra Heinat.

Enim leiab kajastust argument, et inimesed lahkuvad maapiirkodadest, sest neil pole tööd. Vaadates viimase kümne aasta demograafilisi ja tööhõiveandmeid Põhja- ja Baltimaade erinevates maapiirkondades, näeme märkimisväärseid erinevusi sisse- ja väljarände ning kohalike töökohtade mõjude osas. Traditsiooniliselt on arusaam olnud see, et inimesed järgnevad töökohtadele. Kuid töökohad järgnevad ka inimestele. „Seetõttu tekib küsimus, kas inimestele piisab tõesti ainult töökohast ehk majanduslikust kestlikkusest või on maapiirkondades vähem noori ka selle pärast, et piisavalt tähelepanu pole pööratud sotsiaalse kestlikkusele,“ arutleb Andra Heinat.

Netisaadet juhib Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna juhataja Olavi Petron. Tema vestluskaaslased on Nordregio teadur Alberto Giacometti, kes on spetsialiseerunud regionaalsele arengule, valitsemisele ja planeerimisprotsessidele, Nordregio teadusuuringute juht Karen Refsgaard, kelle valdkonna kuulub maapiirkondade areng ja poliitika, ning noor Eesti ettevõtja, Saaremaa Mahemuna asutaja Tanel Tang, kes üritab maal ettevõtlusega tegeledes ellu jääda ning pakkuda inimestele õnnelike mahekanade mune.

Antud taskuhäälingu saade on kuues osa ingliskeelsete podcastide sarjast „Nordic Sustainable Economy“, kus uuritakse, millele toetub kestlik majandussüsteem ning mis rolli mängib seal ring- ja biomajandus.

Kuula podcasti meie Soundcloudist.