Uus podcast käsitleb inimeste vaba liikumise teemat

Neljapäev, 10 Juuni 2021

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse eestvedamisel valmis järjekordne ingliskeelne taskuhääling teemal „Migration and mobility – living next door to Nordics”, mis käsitleb viimasel ajal eriti teravaks muutunud inimeste vaba liikumise probleemi.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) Tartu filiaali juhataja Madis Kanarbiku sõnul on Põhjala üks maailma enim lõimunud piirkondi ning Põhjamaade kogemus kinnitab, et inimeste vaba liikumine on arengu üks olulisi eeldusi. See on taganud inimestele paremad võimalused õppimiseks, elamiseks ja töötamiseks oma Põhjala naabermaades.

„Koroonaviiruse levikuga seotud piirangud on toonud kaasa olukorra, kus piiriülene liikuvus ja sellega seotud probleemid on muutunud veelgi aktuaalsemaks ning riikide ja omavalitsuste koostööle tuleb veel suuremat tähelepanu pöörata,“ sõnas Kanarbik. Inimeste vaba liikumine on ka lähiaastatel üks Põhjamaade koostöö tähtsamaid eesmärke, et tagada võimalus Põhjala piirkonnas vabalt ümber asuda, teha soovi korral mõnes oma Põhjala naaberriigis endale meelepärast tööd, seal elada, tegeleda ettevõtlusega või õppida.

Värskes saates vestlevad Madis Kanarbiku eestvedamisel rändeprobleemide teemal Soome migratsiooniinstituudi direktor Saara Pellander, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna dekaan professor Raul Eamets ja Tartu Ülikooli professor akadeemik Tiit Tammaru. Arutelu käigus püütakse aru saada, kas migratsioon on probleem, mis vajaks lahendamist, või hoopis võimalus edasiseks arenguks. Millised on peamised rände põhjused - miks inimesed lihtsalt kodus ei püsi? Arutletakse, miks on kasulik piiriülest tööjõu liikumist toetada, kuidas erinevad rändepoliitikad seda soodustavad ning millised on rände positiivsed mõjud majandusele.

Antud taskuhääling on teine osa ingliskeelsete podcastide sarjast „Nordic Sustainable Economy“, kus uuritakse, millele toetub kestlik majandussüsteem ning mis rolli mängib seal ring- ja biomajandus. Majandus sõltub nii keskkonnast kui ka paljudest muudest teguritest: haridus, rahvaste ränne, noorte valikud, toidusüsteem. Näiteks pole majandust võimalik edendada, kui pole piisavalt töövõimelisi või sobiva haridusega inimesi, kes väärtust looks. Seetõttu kaardistas PMN-i rohemajanduse nõunik Madis Tilga koos PMN-i Eesti esinduse teiste nõunikega olulised teemad ja pani aluse saatesarjale, mille käigus on võimalik kuulata eri vaateid kestliku majandussüsteemi alustaladele kodu- ja Põhjamaiste saatekülaliste esituses.

Kuula podcasti Äripäeva raadiost.

Vaata ka viimast Põhja- ja Baltimaade rändekonverentsi 2020 „Cross-Border Mobility in the Nordic-Baltic Region