Põhjamaade Ministrite Nõukogu 2024. aasta eesistujariik on Rootsi

Esmaspäev, 18 Detsember 2023
Rootsi peaminister Ulf Kristersson Rootsi peaminister Ulf Kristersson Stine Østby

Põhjamaade Ministrite Nõukogu 2024. aasta eesistujariik Rootsi soovib muuta Põhjamaad veelgi turvalisemaks, rohelisemaks ja vabamaks, et teha sellest maailma kõige kestlikum ja integreeritum piirkond.

Põhjamaad, nagu suur osa ülejäänud maailmast, seisab silmitsi ebakindlusega, seda eriti Ukraina sõja tõttu. Rootsi tegevuskava keskendub piirkonna turvalisemaks muutmisele ning Põhjamaadele omaste demokraatlike väärtuste ja inimõiguste edendamisele.

„Rootsi alustab oma eesistumist veendumusega, et Põhjamaade ühise heaolu ja kohanemisvõime jaoks on vaja teha veelgi tihedamat koostööd. Ühise rindena tagame tugevuse ja kindlustunde,“ rõhutavad Rootsi peaminister Ulf Kristersson ja Põhjamaade koostööminister Jessika Roswall.

Visioon 2030. aastaks näitab kätte õige tee

2030. aastaks välja töötatud visiooni eesmärk on muuta Põhjamaad maailma kõige kestlikumaks ja ühtsemaks piirkonnaks, keskendudes eelkõige rohelahendustele. Visiooniga soovitakse hoogustada ringmajandust, suurendada elurikkust ja toetada energiasektorit, samuti muuta transpordisüsteem lihtsamaks ja digitaalsemaks. Uued ja uuenduslikud lahendused aitavad piirkonda tugevneda ja toetavad Põhjamaade konkurentsivõimet mujal maailmas.

Integreeritud Põhjamaad

Elama asumine, õppimine, töötamine ja ettevõtete juhtimine peaks olema võimalikult lihtne kõikjal Põhjamaades ja piiriüleselt. Eesistujariik pöörab erilist tähelepanu integreeritud Põhjamaade loomisele, eelkõige tugevdades ühist tööturgu, mis tähistab 2024. aastal oma 70. aastapäeva. Kesksel kohal on digiüleminek ja tööturg, samuti uued võimalused, mida avab avaliku sektori tööhõiveametite reformimine.

Tugev ja kohanev piirkond

Kui Põhjamaad soovivad olla sotsiaalselt kestlikud, tuleb hoolitseda selle eest, et siinsed elanikud tunneksid end turvaliselt ning et ühiskond oleks tugev ja vastupanuvõimeline. Eesistujariigina kavatseb Rootsi seega keskenduda võitlusele kuritegevuse vastu, võttes sihikule kurjategijad ning püüdes ennetada noorte radikaliseerumist ja kuritegelikule teele sattumist.

Põhjamaad peavad endiselt olema eeskujuks ning looma soodsa raamistiku konkurentsivõimeliseks ja uuendustele tuginevaks üleminekuks. See tähendab Põhjamaiste rohelahenduste edendamist nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Eesistujariigi tegevuskava 2024


Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid