Põhjamaade ja Balti riikide ühisprojekt FOR-IN 2022–2023

ForIn Linkedin page cover 1

Põhjamaade ja Balti riikide ühisprojekti FOR-IN 2022–2023 (Fostering refugee and immigrant integration at the local level by creating country-specific intersectional cooperation models and regional networks of practitioners) eesmärk on toetada põgenike ja sisserändajate kohalikku ellu lõimumist riigipõhiste valdkonnaüleste koostöömudelite ja Põhja-Balti piirkonna spetsialistide võrgustiku loomise abil. Põgenike ja sisserändajate kohalikku ellu lõimimine on Balti riikides, Põhjamaades ja mujalgi juba pikka aega prioriteet olnud. Põhjamaade ja Balti riikide kogemused põgenike vastuvõtmisel ning sihtriigis nende lõimumise toetamisel on väga väärtuslikud.

Tänu projektile on Põhjamaadel ja Balti riikidel võimalik üksteiselt õppida ning rakendada saadud teadmisi kohalikul tasandil igapäevaellu. Sellisest sünergiast ei saa kasu mitte ainult kohalikud ametivõimud ja kodanikuühiskond, aga ka põgenike- ja sisserändajate kogukonnad ning teised lõimumisega seotud osapooled. Kuna praegu muutub Euroopa põgenike olukord Ukrainas toimuva sõja tõttu väga kiiresti, on projekti eesmärgid tähtsamad kui kunagi varem.

Projekti on ette valmistanud ja käivitanud Põhjamaade Ministrite Nõukogu, ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR), Eesti kultuuriministeerium, haridus- ja teadusministeerium ja mitu teist koostööpartnerit.

Projekti eesmärgid:

  • Hõlbustada riigipõhiseid valdkondadevahelisi koostöömehhanisme, et tugevdada kohaliku tasandi vastuvõtu-/lõimumissuutlikkust ja kohalikul tasandil lõimumise tegevuskavade väljatöötamist (eriti sisserändajate arvu kiire kasvamise kontekstis).
  • Töötada välja lõimumisega tegelevate inimeste piirkondlikud võrgustikud, et aidata veelgi enam kaasa teadmiste vahetamisele, ja tagada, et peamised lõimumispõhimõtted on paigas.
  • Hõlbustada põgenike ja sisserändajate proaktiivset kaasamist nende lõimumist toetavate programmide eesmärkide ja tegevuste ühisesse kavandamisse ja täidesaatmisesse.
  • Vaadelda, mida on kohalikul tasandil juba tehtud, et tegeleda Covid-19 pandeemiaga tagajärgedega põgenike- ja sisserändajate kogukondadele.

Tegevused koostöö tugevdamiseks ja partnerluste arendamiseks:

  • Riigisisene koostöö: arendada kohalikke tööriistu ja rikastada olemasolevaid lõimumispraktikaid, võttes arvesse kohalikku konteksti.
  • Balti riikide vaheline koostöö: aidata kaasa Balti riikide vahelisele lõimumiskoostööle.
  • Põhja- ja Baltimaade koostöö: töötada välja regionaalne võrgustik, kuhu kuuluvad lõimumisvaldkonna professionaalid ja sõpruslinnad.

Sihtgrupid:

Kohalikud omavalitsused, kodanikuühiskond, põgenike ja sisserändajate juhitud organisatsioonid, valitsusvälised organisatsioonid ja teised lõimumisega tegelejad.

Teemavaldkonnad: 

  • Kohalikul tasandil lõimumise planeerimine: koordineerimine ja partnerlus.
  • Jätkusuutlikud ja demokraatlikud linnad: kohalike sisserändajate ja põgenike kogukondade kaasamine, kaasavate linnade loomine kõigile elanikele.
  • Andmete kogumine ja tõenditel põhineva poliitika kujundamine, et liikuda teadliku teenuste osutamise suunas.

Projekti kestvus: 2022-2023

Sündmused:

Kontaktid:

EestiDSC01802

Madis Kanarbik

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tartu filiaali juhataja

+372 7423 625, +372 50 46570

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Anne-Ly Reimaa

Lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht | Kultuuriministeerium

Viivian Jõemets

Peaekspert | Haridus- ja Teadusministeerium

Janika Hango

Tartu Välismaalaste Teenuskeskuse juhataja | Tartu Welcome Centre

 

Leedu

Vida Gintautaitė

Sotsiaal- ja tervishoiuteemade nõunik | Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Leedus

+370 685 27738

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lina Kisevičienė

Direktor | Diversity Development Group

+370 607 66902

 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Läti

Daina Mežecka

Sotsiaalse heaolu ja kodanikuühiskonna nõunik | Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Lätis

+371 293 94399

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Alda Sebre

Social Integration Foundation

 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Ieva Raubisko

Providus

 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

UNHCR-i esindus Põhja- ja Baltimaades

Karolis Zibas

Integratsiooninõunik

+46 704 375594

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.