Projekt New ways to tackle gender-based violence: N-B approach

Meie kõigi ühine eesmärk on võrdne ja kaasav ühiskond, kus kõik elavad head elu. Võrdse ühiskonna üks eeltingimusi on igasuguse soopõhise vägivalla puudumine. See on ka Põhjamaade Ministrite Nõukogu üks prioriteete, mistõttu tegelevad nii Põhja- kui ka Baltimaad efektiivsete meetodite väljatöötamise ja rakendamisega, mis aitaksid välja juurida kõik soopõhise vägivalla vormid. Just sellest tegevusest kasvaski välja projekt „New ways to tackle gender-based violence: Nordic and Baltic approach“.

Projekti eesmärk oli pakkuda kogu Põhja- ja Baltimaade spetsialistidele ühist platvormi, kus koostööd teha ja suhelda, et tõsta teadlikkust soopõhise vägivalla (psühholoogilise, füüsilise, seksuaalse ja majandusliku) kohta, seda ennetada ning pakkuda lähisuhtevägivalla ohvritele suuremat tuge ja turvalisust. 

2021. aasta augustis korraldati Tallinnas esimene üritus, rahvusvaheline hübriidkonverents "Lähisuhtevägivallast lähedalt ja kaugelt”.
Ettekanded on järelvaadatavad Siseministeeriumi Youtube-i kanalis.

Projekti käigus toimusid neli ümarlauda/õppevisiiti Leedus,  Soomes, Lätis and Eestis.

2022. aasta novembris korraldati Eestis koolitus, kus toimus kaks loengut: „Mis on trauma?“, mille viis läbi psühholoog Kaia Kastepõld-Tõrs, ning „Praktilised näited traumapõhisest ravist õiguskaitseorganisatsioonide praktikas“, mida andis Ask Elklit, Lõuna-Taani ülikooli professor. See on järelvaadatav meie Youtube´i kanalis, võimalik valida eestikeelsed või venekeelsed subtiitrid.

7. - 8.detsembril 2022 toimus soopõhise vägivallaga tegelemise projekti viimane üritus, mis leidis aset Tallinnas. Ürituse raames tehti ülevaade projekti käigus toimunud tegevustest, tutvustati uuringut, mis käsitles lähisuhtevägivalla olukorda Covid-19 pandeemia ajal Põhja- ja Baltimaades, ning toimusid ümarlaud ja õppevisiit Lastemajja. Vaata kokkuvõtet siit.

Uuringu „Perevägivald ja Covid-19“ tulemuste raport.

Kokku osales projekti erinevates tegevustes kohapeal 271 inimest ning konverentsi jälgis veebiülekandena 1400 inimest. Vaata projekti kokkuvõtet siit.

Projekti rahastas Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Projekti aitasid läbi viia ja kaasrahastasid Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, Eesti Vabariigi Justiitsministeerium, Eesti Vabariigi Siseministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Politsei- ja Piirivalveamet ning Prokuratuur. Projekti koostööpartneriteks olid: Finnish Institute for Health and Welfare, Ministry of Justice in Finland, Social Security and Labour of the Republic of Lithuania, State Police of Latvia, Ministry of Welfare of the Republic of Latvia, National Board on Health and Welfare in Sweden, Norwegian Directorate of Health, Office of the National Commissioner of Police in Iceland, Dialog mod Vold in Denmark, Nordic Council of Ministers offices in Latvia and Lithuania.

Projekti viimasel üritusel, detsembris toimunud ümarlaual arutleti, kas projekti lõppedes on vaja jätkutegevusi, ja üksmeelne otsus oli, et perevägivalla teemadel on kindlasti vaja jätkata. Island, Rootsi, Eesti ja Läti on valmis jätkuprojekti koordineerima. Jätkuprojekti jaoks pakuti välja konkreetsed teemad: ametkondadevahelise teabe jagamise juhised (sh andmekaitse küsimused), töö vägivallatsejatega, psühholoogiline vägivald (sunnikontroll), laste osalemine. Island, Rootsi, Eesti ja Läti on valmis jätkuprojekti koordineerima.

Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid