Loomeettevõtluse akadeemia 2017: kas e-valitsemisega seotud muutused peaksid käima käsikäes kogu valitsemismudeli ümbertöötamisega?

Teisipäev, 06 Juuni 2017
Marco Steinberg (Snowcone). Foto: Patrik Tamm/Norden.ee

19.-25. maini toimus Tallinnas Loomeettevõtluse Akadeemia (Creative Entrepreneurship Academy, CEA), mis sel aastal keskendus e-valitsemisele ning uuenduslike e-teenuste ja -toodete loomisele e-valitsemises. See on teema, mis on ühtaegu kuum nii e-tiigri kuvandiga Eestis kui Põhjamaades ning õppust võtta on üksteiselt palju. Akadeemia koosnes seminarist, hackathonist, bootcampist ning e-lahenduste ideede esitlusest investoritele.

19. mail toimunud seminaril arutleti selle üle, kuidas saaks olemasolevaid andmeid paremini avaliku sektori e-teenuste loomisel ära kasutada. Oma ideid esitlesid nii Eesti kui Põhjamaade kõnelejad (vaata lähemalt esinejate kohta www.cea.ee).

E-valitsemise puhul räägitakse üha enam avaandmetest, millega on seotud ka omaandmed (My Data) ehk küsimus sellest, kuidas kasutaja võiks saada personaliseeritud teenuseid.  Antti Poikola (Open Knowledge Finland) oli seisukohal, et ühest küljest võiksid ka avalikud teenused olla rohkem personaliseeritud – näiteks võiks passi aegudes riik uue isikut tõendava dokumendi valmistada ilma, et taotleja peaks läbima pikki ja tüütuid järjekordi. Teise näitena tõi Poikola välja MoverHelper kontseptsiooni, mis võiks näiteks ühest Helsinki linnaosast teise kolimisel pakkuda elanikule kohe ka infot lasteaia, spordiklubide jpm teenuste kohta uues piirkonnas. Samal ajal tõusetub Poikola sõnul üha enam küsimus inimese kontrollist endaga seotud andmete üle – millisele teenuse- või tootepakkujale ja milleks ma enda andmeid kasutada annan?

Marco Steinberg (Snowcone, Soome) on ülemaailmselt tunnustatud disainmõtlemise ekspert. Akadeemia seminaril esitles ta innovaatilist ideed, et uuenduslik e-valitsemine peaks käima käsikäes valitsemismudeli muutumisega. Steinbergi sõnul on avalik sektor valitsemisel tänaseni järginud lineaarset mudelit „planeeri, vii ellu, muuda“, mis on kooskõlas arusaamaga sellest, et maailm on ette ennustatav. Steinbergi sõnul oleme tänapäeval jõudnud aga märksa ebaselgemasse maailma, kus tuleks kasutada ka uut valitsemismudelit – planeerida, ellu viia ja muuta samaaegselt. Samuti iseloomustab avalikku sektorit pidev vastasseis poliitikute, avalike teenistujate ja kodanike vahel. Näiteks on riigivalitsemises erinevatel tasemetel selge kaebuste esitamise protsess – aga peaks olema ka hea, lihtne ja mugav viis, kuidas kodanik saaks esitada oma häid ideid olukorra parandamiseks. Altpoolt üles liikuvate ideede ja info valguses saaksid ka poliitikud teha paremini informeeritud otsuseid.

Tanja Lahti (Soome) rääkis sellest, milliseid IT-lahendusi on Helsinkiga seoses loodud. Kõik algas 2013. aastal sündinud Helsinki Region Infoshare projektist, millega linn on andnud rohkelt andmeid avalikku kasutusse, et ettevõtlikud inimesed saaksid luua uusi ja huvitavaid e-teenuseid. Selle tulemusena on sündinud ligi 900 IT-lahendust. Et need on sündinud maksumaksja raha eest kogutud andmetest, siis on teenused ka tasuta. Nii näiteks on olemas rakendus, mille kaudu saab hõlpsasti broneerida ja kasutada Helsinki linna omanduses olevaid ruume, varustust ning tehnikat. Tahad sportida, ent pole spordivarustust? Soovid millegi tootmisega katsetada, ent pole tööriistu? Tarvis kohtumisi pidada, ent pole koosolekuteruumi? www.varaamo.hel.fi on sait, mille abil saab tegus inimene Helsinki linna abil oma plaane teostada. Paljusid lahendusi testitakse Kalasatama piirkonna peal, seega on see pälvinud hüüdnime Smart Kalasatama.

Rootsist tutvustas Myrsini Glinos ettevõtmist nimega eGovlab, mis tegeleb samuti sellega, kuidas elanikelt kogutud andmeid paremini ära kasutada nii, et luua nutikamat linnakeskkonda. Säravate ideede leidmiseks ja arendamiseks korraldatakse hackathone.

Vaata ka seminaripäeva kokkuvõtet Loov Eesti kodulehelt. 

Hackathonil ja ideede esitlusel Latitude59-l võidutses PSII

Koostöös Garage48-ga toimus Open & Big data hackathon, kus töötati ka e-valitsemisega seotud lahenduste kallal. Loomeettevõtluse Akadeemia andis välja oma preemiad. Esimese preemia ning võimaluse esitleda oma ideid investoritele tehnoloogiakonverentsil Latitude59 pälvis PSII (Personal Sensitive Identifiable Information), mille eesmärgiks on leida avalikest dokumendiregistritest isiklikku tundlikku informatsiooni ning aidata seega riigil kodanike andmetega korrektsemalt ringi käia. Peatsete Euroopa Liidu direktiivide muutuste valguses on see teema, mis saab oluliseks kõigi liikmesriikide jaoks. PSII oli edukas ka Latitude59-l, kus selle meeskonna idee valiti parimaks ka investorite meelest. Loomeettevõtluse Akadeemia teise preemia sai aga Garage48 hackathonil meeskond nimega Smart Mobility, kelle idee alusel saab linnas paremini planeerida teedeehitust, liiklust jne.

Hackathoni järel (ja Latitude59 eel) oli kõigil akadeemiast osavõtnutel võimalik lihvida oma ärimudeleid bootcampil,  mentorite – Markko Karu, Juko-Mart Kõlari ja Gleb Maltsevi - käe all.

Loodame, et osalejad said Akadeemiast nii inspiratsiooni, uusi teadmisi kui häid kontakte!

Vaata pildigaleriid Loomeettevõtluse akadeemiast: 

 • Loomeettevõtluse akadeemia: hackthon @Garage48
 • Autor: Patrik Tamm/Norden.ee
 • Loomeettevõtluse akadeemia 2017: seminar
 • Autor: Patrik Tamm/Norden.ee
 • Loomeettevõtluse akadeemia 2017: seminar, Andres Kütt ja Jüri Muttika
 • Autor: Patrik Tamm/Norden.ee
 • Loomeettevõtluse akadeemia: bootcamp, Markko Karu (Funderbeam)
 • Autor: Patrik Tamm/Norden.ee
 • Loomeettevõtluse akadeemia 2017: seminar
 • Autor: Patrik Tamm/Norden.ee
 • Loomeettevõtluse akadeemia: hackthon @Garage48
 • Autor: Patrik Tamm/Norden.ee