Põhjamaade ja Balti riikide ministrid: kultuuri ja kultuuripärandit tuleb kriisi korral kaitsta

Teisipäev, 07 Mai 2024
Põhjamaade ja Balti riikide kultuuriministrid Rootsis Põhjamaade ja Balti riikide kultuuriministrid Rootsis Magnus Liljegren/ Regeringskansliet

Kultuuripärandi kaitseks ja kultuuritegevuse säilitamiseks kriisi, kõrgendatud valveloleku või sõja korral on hädasti vaja tõhustada valmisolekut ja hädaolukorra lahendamise planeerimist. See on Põhjamaade ja Balti riikide kultuuriministrite sõnum. Ühisdeklaratsiooniga võtavad nad kohustuse teha tihedamat koostööd, et tegeleda kasvavate probleemidega, millega kultuurisektoris silmitsi seistakse.

Kultuuril on demokraatlikes ja vastupanuvõimelistes ühiskondades tähtis roll. Praeguses olukorras, mil lähiriikides jätkuvad geopoliitilised pinged, kriisid ja sõjad, leidub palju näiteid sellest, kuidas kultuur ja kultuuripärand võetakse mitmesugustel viisidel sihikule. Selle taustal oli väga oluline, et Põhjamaade ja Balti riikide kultuuriministrid ühendaksid selles küsimuses jõud.

„On väga tähtis, et kaitseksime kultuuripärandit ja säilitaksime kultuuritegevust kriisi, kõrgendatud valveloleku või sõja korral. Olukord on pakilisem, kui see on olnud paljude aastate jooksul, mistõttu kutsusin oma ministritest kolleegid teistest Põhjamaadest ja Balti riikidest kokku, et jagada väärtuslikke kogemusi ja teadmisi selle kohta, kuidas saame selles valdkonnas jõupingutusi jätkata ja edasi arendada. Oleme arutanud, kuidas saaksime teha koostööd, et suurendada oma valmisolekut kultuurisektoris ajal, mil meie ühiskonnad on tohutu välise surve all,“ ütles Rootsi kultuuriminister ja Põhjamaade kultuuriministrite esimees Parisa Liljestrand.

Fookuses on Põhjamaade ja Balti riikide kultuurikoostöö

Kohtumisel jagasid ministrid oma teadmisi ja kogemusi ning arutasid edasise koostöö võimalusi seoses kultuurisektori valmisolekuga kriisi, kõrgendatud valveloleku või sõja korral.

„Tänase Põhjamaade ja Balti riikide kultuuriministrite ajaloolise kohtumise keskmes oli kultuuri ja pärandi kaitse kriisi ajal. Maailmas valitsev olukord sunnib meid mõtlema selle peale, kuidas saame kultuuri ja pärandit paremini kaitsta. Omavahel tavasid vahetades ja arutledes saame kultuuri veelgi paremini kaitsta,“ ütles Eesti kultuuriminister Heidy Purga.

Valmisoleku vajadust rõhutab ka Läti kultuuriminister Agnese Logina: „Kultuuripärandi säilitamisest peab saama riikliku julgeoleku lahutamatu osa. Kultuuripärand on meie rahvusliku identiteedi alus. Ennetustöö ja valmistumine on parim viis, kuidas suurendada meie võimalusi tagada, et meie pärand säilib mitmesuguste ohtude korral.“

Ühisdeklaratsioon

Selleks et veelgi rõhutada hädaolukorra lahendamise plaani koostamise ning Põhjamaade ja Balti riikide kultuurikoostöö tähtsust, allkirjastati ühisdeklaratsioon, milles tõsteti esile järgmist:

  • rõhutati Põhjamaade ja Balti riikide kultuurikoostöö suurt tähtsust;
  • tunnustati vaba ja elujõulise kultuurielu tähtsust vastupanuvõimelise ja demokraatliku ühiskonna säilitamisel;
  • seati valmisoleku tugevdamine meie riikides prioriteediks, et kaitsta kultuuripärandit ja
  • säilitada kultuuritegevust kriisi, kõrgendatud valveloleku või sõja korral;
  • rõhutati konkreetselt riigisiseste eksperditeadmiste ja kogemuste vahetamise tähtsust, et tugevdada Põhjamaade ja Balti riikide kultuurisektori valmisolekut, ning
  • mõisteti otsustavalt hukka Venemaa jätkuv sõjaline agressioon Ukraina vastu, mis kujutab endast rahvusvahelise õiguse ränka rikkumist, ning tema tahtlikud rünnakud Ukraina tsiviilisikute ja -objektide vastu, sealhulgas Ukraina kultuuriliste, ajalooliste ja usuga seotud paikade ning kultuuripärandi hävitamine ja kahjustamine.

Deklaratsiooni saab täies ulatuses lugeda siin

Põhjamaade ja Balti riikide kultuuriministrite kohtumine Stockholmis 3. mail korraldati Rootsi Põhjamaade Ministrite Nõukogu eesistumise raames.


Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid