Eesti majutus- ja toitlustusasutused saavad luigemärgiga Põhjamaade klientide usaldust võita

Kolmapäev, 16 Märts 2016

Eesti ja teiste Balti riikide majutus- ja toitlustusasutustel ning konverentsikohtadel on nüüdsest võimalik taotleda Põhjamaade luigemärki ning tõestada, et hoolitakse keskkonnast ja inimestest. Luigemärk on Põhjalas hinnatud ja tuntud kvaliteedimärgis.

Põhjamaade keskkonnamärgist oli varem võimalik taotleda vaid Põhjala majutus- ja toitlustusasutustel ning konverentsikohtadel. See andis neile ka selge turueelise, sest põhjamaalased eelistavad luigemärgisega tooteid ja teenuseid.

Kes saavad taotleda?

Põhjamaade keskkonnamärgise võivad saada majutust pakkuvad asutused, mis üldjoontes tähendab hotelle ja puhkemaju.

"Restoran" hõlmab kõiki ettevõtteid, mille valmistatavat ja pakutavat toitu tarbitakse kohapeal: restoranid, suurköögid, sööklad, tänavarestoranid ja kohvikud, samuti koolide ja haiglate sööklad jne. Lisaks ka kaasamüüdava toidu restoranid ja toitlustusteenuste pakkujad.

"Konverentsikoht" tähistab teenust, mis sisaldab ligipääsu loengu- ja koosolekuruumidele või saalidele ning tugiteenuseid. Koha peamine tulu saadakse loengute, seminaride, konverentside, teabe edastamise ja aruteludega ürituste korraldamisest.
Kui ühe ettevõtlusüksuse alla kuulub mitu eespool mainitud ettevõtet või neid turustatakse ühe üksusena, peab litsents kehtima igale osale üksusest.

Hotellide, restoranide ja konverentsikohtade suhtes kehtivad kriteeriumid hõlmavad kohustuslikke ja punktikogumise nõudeid. Iga täidetud punktikogumise nõue annab kindla arvu punkte. Litsentsi saamiseks on vaja saavutada kindel punktisumma. Loe lähemalt luigemärgi nõudetest toitlustust, majutust ja konverentsiteenust pakkuvatele ettevõtetele.

Taotlemine

Põhjamaade keskkonnamärgist on võimalik taotleda 65 toote- või teenusegrupile. Elektrooniline taotlusvorm tuleb saata Põhjamaade keskkonnamärgise esindusse. Taotlemiseks tuleb esitada täidetud taotlusvorm ja dokumendid, mis tõendavad kriteeriumidele vastavust.

Majutus- ja toitlustusasutuste ning konverentsikohtade luigemärgi taotlusprotsessi ajal teostab Põhjamaade keskkonnamärgis kohapealse kontrolli, et teha kindlaks, kas nõudeid järgitakse. Selle jaoks peavad kontrolli ajal olema kättesaadavad arvutusteks kasutatud andmed, esitatud sertifikaatide originaalid, katsetulemused, ostustatistika ja muud dokumendid, mis tõendavad nõuetele vastavust.

Litsentsi taotlevatel ettevõtetel tuleb tasuda taotluse esitamise kulud. Lisaks sellele peab taotleja katma reisikulud, mis kaasnevad kontrollvisiitidega. Sõltuvalt luigemärgiga hotelli, restorani, konverentsikoha käibest lisandub iga-aastane lõiv.

Kvaliteedigarantii

Põhjamaade valitsused otsustasid 1989. aastal võtta kasutusele ühtse ametliku keskkonnamärgise, mis aitaks tarbijatel parimaid tooteid ja teenuseid välja valida. Sümboliks valiti valge luik rohelisel taustal - teisend Põhjamaade Ministrite Nõukogu logost.
Põhjamaade keskkonnamärgis on tõhus ja lihtne turundusvahend ning kindel märk sellest, et tooted või teenused vastavad rangetele keskkonna- ja kliimasäästlikkuse kriteeriumidele. See annab toodetele ka lisandväärtuse, näidates lisaks keskkonnasäästlikkusele ka kontrollitud kvaliteeti.

Põhjamaade turg on üks maailma keskkonnateadlikemaist, kus nõutakse pidevalt keskkonnasäästlikumaid tooteid ja teenuseid. Põhjamaade keskkonnamärgise süsteem jälgib toote kogu elutsüklit ja analüüsib tooteid materjalist taaskasutamiseni.

Luigemärk on Põhjamaades väga tuntud ning toodete ja teenuste ostmisel lähtuvad nii tavatarbijad kui ka eksperdid paljuski just keskkonnamärgise olemasolust. Hiljutise uuringu põhjal tunneb luigemärki 96 protsenti Rootsi tarbijatest, Norras 94, Taanis 82, Soomes 88 ja Islandil 60. Seega võib luigemärki nimetada ka võtmeks Põhjamaade turule.

Luigemärgiga tooteid leiab Eestigi poelettidelt alustades tualettpaberiga ja lõpetades tehnikaga. Lisaks otsustavad Eestigi ettevõtted aina enam luigemärgiga oma toodete ja teenuste kvaliteeti tõestada ning edendada keskkonnasäästlikkust. 11 Eesti ettevõtte teenustel või toodetel on juba luigemärk, vaata lähemalt

Põhjamaade luigemärki puudutavatele küsimustele vastab Merle Kuusk.


Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid