Põhjamaade ministrid kutsuvad üles looma sünergiat kriisijärgse majanduse taastamise ja rohemajandusele ülemineku vahel

Kolmapäev, 06 Mai 2020
NIB/ norden.org

„Maailmamajanduse taaskäivitamisse on pärast COVID-19 kriisi oluline kaasata rohelisele majandusele üleminekut,“ teatasid Põhjamaade keskkonnaministrid pärast eelmisel nädalal toimunud kohtumist. Lisaks avaldasid ministrid toetust Ühendkuningriigi ettevalmistustele edasi lükatud ÜRO kliimakonverentsiks (COP26).

COVID-19 pandeemia on põhjustanud tervishoiu- ja majanduskriisi, mille täielik ulatus on endiselt teadmata. ÜRO kliimakonverentsi COP26 lähenedes on Põhjamaade keskkonnaministrid valmis tagama majanduse keskkonnasäästlikuks taastumiseks soodsad tingimused ja suuremad kliimaeesmärgid. Huvi keskkonnahoidlike lahenduste vastu soodustatakse nii erainvestorite kui ka Põhjamaade koostöö abil. Sealjuures seatakse tähelepanu just Põhjamaade majanduse keskkonnasäästlikule taastumisele.

Ministrite ja Põhjamaade pensionifondivalitsejate ümarlaual räägiti võimalustest rahvusvahelise majandustõuke andmiseks üleilmsete roheinvesteeringute abil.

„Me oleme jõudnud kliimavaldkonnas teelahkmele. On oluline, et keskenduksime ka edaspidi keskkonnasäästlikele lahendustele ja mul on kohtumisel saadud signaalide üle väga hea meel. Kõik nõustusid, et me peame aktiivselt püüdlema majanduse taastumise ja rohelisele majandusele ülemineku vahelise sünergia poole,“ ütles Taani kliima-, energia- ja ehitusminister Dan Jørgensen.

COP26 korraldajariigi toetamine

Kohtumisel osales ka COP26 korraldajariigi Ühendkuningriigi esindaja. Põhjamaade ministrid kasutasid võimalust, et avaldada tingimusteta toetust Briti pingutustele ulatusliku kliimakonverentsi korraldamisel.

Toetusavaldusele järgneb ametlik deklaratsioon.

Üleilmse kemikaalide ja jäätmeleppe deklaratsioon

Ministrid allkirjastasid kohtumisel deklaratsiooni, mis hõlmas soovitusi eelseisvateks üleilmse kemikaalide ja jäätmeleppe läbirääkimisteks. Praegust kemikaalide ohutut käitlemist käsitleva üleilmset strateegilist lähenemist SAICM* on plaanis uuendada rahvusvahelisel kemikaalide käitlemise konverentsil ICCM5, mis toimub 2021. aasta juulis Bonnis.

„Mul on hea meel Põhjamaade tungivate soovituste ning selle üle, et oleme koos pühendunud üleilmsele kemikaalide ning jäätmete ohutu käitlemise raamistikule. Sellel võib olla meie ühisele keskkonnale suur positiivne mõju,“ ütles Taani keskkonnaminister Lea Wermelin.

Konkreetne ja oluline panus

Deklaratsioonis käsitletakse ringluspõhist tootmist ja jäätme-eeskirju, tuvastatakse vajadus ühise ja siduva omandisuhte järele – see hõlmab valitsusi, erasektorit, tööstust ja kodanikuühiskonda, ning rõhutatakse, et kemikaalide üha suurenev kasutamine on suur üleilmne keskkonnaprobleem, millega tuleb kohe tegeleda.

Deklaratsioon on konkreetne ja oluline panus rahvusvahelise kemikaalide alase koostöö arendamisesse.

Mereprügi ja mikroplasti teekaart

Lisaks otsustasid ministrid jätkata üleilmselt siduva mereprügi ja mikroplasti leppe ambitsioonika eesmärgi edendamist. Nad võtsid vastu teekaardi, et teha ettevalmistusi 2021. aasta veebruaris toimuvaks ÜRO keskkonnaassambleeks, mille päevakorras on merekaitsealane plastilepe.

See töö on kooskõlas Põhjamaade ministrite 2019. aasta deklaratsiooniga, milles kutsuti üles allkirjastama üleilmset lepet, et võidelda plastist mereprügi ja mikroplastiga.

„Üleilmseid ja rahvusvahelisi probleeme nagu mereprügi saab kõige paremini lahendada tugeva riikidevahelise koostöö abil ja Põhjamaade keskkonnaministrid aitavad tuua keskkonna rahvusvahelisse päevakorda. Põhjamaade keskkonnaalane koostöö on eeskujuks kõigile ja oluline samm üleilmselt siduva vahendi suunas,“ rääkis Taani keskkonnaminister Lea Wermelin.

*Rahvusvaheline kemikaalide käitlemist käsitlev strateegiline lähenemine (Strategic Approach to International Chemicals Management – SAICM) on poliitiline õiguslikult mittesiduv vahend, mille eesmärk on tagada, et kemikaale kasutatakse keskkonnale, inimeste tervisele ja meie töökohtadele ohutul viisil. Vabatahtlik lähenemine ja ulatuslik osalus paljudes sektorites ning sidusrühmades tugevdab ja aitab jagada SAICMi omanditunnet ja rakendamist, sealhulgas erasektoris.


Kontakt

1200px Flag of the Nordic Council 2016

Kertu Kärk

Kommunikatsiooninõunik

tel. +372 627 3100
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

NB! Loe värskemaid uudiseid Põhjalast
Põhjamaade Ministrite Nõukogu kodulehelt
!

Telli uudiskiri

  • Uudised
  • Sündmused
  • Toetuste tähtajad
  • Uurimisraportid