Ettekanded üritustelt

Põhjamaade Ministrite Nõukogu väljaanded:


Rändekonverents 2020

 


Rändekonverents 2019


Rändekonverents 2018


Rändekonverents 2017


Rändekonverents 2016


Töörändekonverents 2015


Töörände ja hargmaisuse konverents 2014


Nutika rändepoliitika seminar 2013


Rahvastiku arengu ja rände konverents 2013